BIBLIOGRAFIE

EDITORIAL:

ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 9, 1999, č. 1., s. 1
ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 9, 1999, č. 2., s. 1
ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 9, 1999, č. 3., s. 1
ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 9, 1999, č. 4., s. 1
ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 10, 2000, č. 1., s. 1
ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 10, 2000, č. 2., s. 1
ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 10, 2000, č. 3., s. 1
ČERNUŠÁK Radim T.: Editorial. Salve 10, 2000, č. 4., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 7, 1997, č. 1., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 7, 1997, č. 2., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 7, 1997, č. 3., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 7, 1997, č. 4., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 8, 1998, č. 1., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 8, 1998, č. 2., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 8, 1998, č. 3., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 8, 1998, č. 4., s. 1
DUKA Dominik: Editorial. Salve 11, 2001, č. 1., s. 3
DUKA Dominik: Editorial. [Teologická fakulta] Salve 11, 2001, č. 2., s. 3
DUKA Dominik: Editorial. [Dominikáni v dialogu] Salve 11, 2001, č. 3., s. 5-6
DUKA Dominik: Editorial. [Svoboda] Salve 11, 2001, č. 4., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Setkání v Evropě] Salve 12, 2002, č. 1., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Poslušnost] Salve 12, 2002, č. 2., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [… jako muže a ženu je stvořil] Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [XAIPE MAPIA] Salve 13, 2003, č. 1., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Křesťanství na Nilu] Salve 13, 2003, č. 2., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Chudoba] Salve 13, 2003, č. 3., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Víra a rozum] Salve 13, 2003, č. 4., s. 5-6
DUKA Dominik: Editorial. [Migrace a integrace] Salve 14, 2004, č. 1., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Víra ve filmu] Salve 14, 2004, č. 2., s. 3-5
DUKA Dominik: Editorial. [Čistota] Salve 14, 2004, č. 3., s. 3-5
DUKA Dominik: Editorial. [Sakrální architektura] Salve 14, 2004, č. 4., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Ženy v církvi] Salve 15, 2005, č. 1., s. 3-5
DUKA Dominik: Editorial. [Eucharistie] Salve 15, 2005, č. 2., s. 3-5
DUKA Dominik: Editorial. [Spravedlivá válka?] Salve 15, 2005, č. 3., s. 3-4
DUKA Dominik: Editorial. [Hledání univerzality] Salve 15, 2005, č. 4., s. 3-5
DUKA Dominik: Editorial. [Mnišství] Salve 16, 2006, č. 1., s. 3–4
DUKA Dominik: Editorial. [Maritain] Salve 16, 2006, č. 2., s. 3–5
DUKA Dominik: Editorial. [Trojice] Salve 16, 2006, č. 3-4., s. 3–5
redakce: Editorial. Salve 3, 1993, č. 3., s. 1
redakce: Editorial. Salve 5, 1995, č. 2., s. 1
redakce: Editorial. Salve 5, 1995, č. 4., s. 1
redakce: Editorial. Salve 6, 1996, č. 1., s. 1
redakce: Editorial. Salve 6, 1996, č. 2., s. 1
redakce: Editorial. Salve 6, 1996, č. 3., s. 1
redakce: Úvodem. Salve 4, 1994, č. 1., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Salve! Salve 2, 1992, č. 1., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Proč pes? Salve 2, 1992, č. 2., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Slave, Regina! Salve 2, 1992, č. 3., s. 1-2
ŠTAMPACH Odilo: O, lumen. Salve 2, 1992, č. 4., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Editorial. Salve 3, 1993, č. 1., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Editorial. Salve 3, 1993, č. 2., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Editorial. Salve 3, 1993, č. 4., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Editorial. Salve 5, 1995, č. 1., s. 1-2
ŠTAMPACH Odilo: Editorial. Salve 5, 1995, č. 3., s. 1
ŠTAMPACH Odilo: Editorial. Salve 6, 1996, č. 4., s. 1

ROZHOVOR:

CIBRIAN Ramir [rozhovor vedli Martin Betinec a Norbert Schmidt]: Evropská integrace není jen procesem hospodářským.
Salve 12, 2002, č. 1., s. 5-9
Dom PATRIK [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Bůh je svobodný, může nás zaskočit. Salve 16, 2006, č. 1, s. 57–69
DUKA Dominik – HOLUB Tomáš – RETHMANN Albert-Peter [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Může být válka spravedlivá?
Salve 15, 2005, č. 3., s. 7-23
EMERY Gilles [rozhovor vedli Štěpán M. Filip a Benedikt T. Mohelník]: Trinitární teologie je duchovní cvičení.
Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 53–57
ENDER Erwin Josef [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Kapka na rozpáleném kameni. Salve 13, 2003, č. 2., s. 77-82
GEFFRÉ Claude [rozhovor vedl Jean-Paul Guetny]: Dialog si nevybíráme. Salve 5, 1995, č. 2., s. 38-43
HALÍK Tomáš – DVOŘÁK Petr [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle.
Salve 15, 2005, č. 4., s. 7-23
HOLLAND Agnieszka – BONIECKI Adam – KRAJEWSKI Stanisław – STRÓŻEWSKI Władisław [rozhovor vedl Piotr Mucharski]:
Když mluvíme o Bohu, o Bohu nemluvíme. Salve 14, 2004, č. 2., s. 25-33
LORA Cecilio de [rozhovor vedl Aleš Vandrovec OSB]: Mýlí se pouze ti, kteří přemýšlejí. Salve 13, 2003, č. 3., s. 33-43
MEISNER Joachim kardinál [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: „Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Salve 15, 2005, č. 2., s. 7-13
MLEJNEK Josef [rozhovor vedl Šebestián]: Univerzalita není eklekticismus. Salve 4, 1994, č. 1., s. 41-48
NĚMEC Damián [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Zkušenosti, které se nedají získat za deset let. Salve 11, 2001, č. 3., s. 13-27
NOIA Augustin Di [rozhovor]: Tváří v tvář tajemství Kristova utrpení. Salve 14, 2004, č. 2., s. 19-25
NYRENDA Alcuin [rozhovor pro Monastic bulletin]: Mnišský život v Africe. Salve 13, 2003, č. 2., s. 83-90
OPATRNÝ Aleš [rozhovor vedli Martin Betinec a Norbert Schmidt]: Mariin plášť. Salve 13, 2003, č. 1., s. 36-42
PAĎOUR Jiří [rozhovor vedl Dominik Duka]: Otázky a odpovědi na téma celibátu. Salve 14, 2004, č. 3., s. 81-83
PAĎOUR Jiří [rozhovor vedla Edita Mendelová OP]: Rozhovor s otcem biskupem Jiřím Paďourem o papežské návštěvě
ve dnech 25.-27. dubna 1997. Salve 7, 1997, č. 2., s. 37-40
RADCLIFFE Timothy [rozhovor vedl Gauillaume Goubert]: Budoucnost. Salve 11, 2001, č. 2., s. 4-9
RADCLIFFE Timothy P. J. [rozhovor vedl P. Oscar OP]: Deset otázek pro magistra řádu. Salve 3, 1993, č. 3., s. 38-41
RAJLICH Jan [rozhovor vedl Šebestián]: Hlásání evangelia za branami Církve. Salve 1, 1991, č. 4., s. 30-31
RATZINGER Josef [rozhovor vedl Jacek Wożniakowski]: Jednota v mnohosti. Salve 1, 1991, č. 3., s. 26-28
RICHTER Klement [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova.
Salve 14, 2004, č. 4., s. 13-27
ROBERTS William P. [rozhovor vedli Lawrence Čada SM a Norbert Schmidt]: „…jako muže a ženu je stvořil“.
Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 18-26
ROTREKL Zdeněk [rozhovor vedli Dora Švachová a Ivo Harák]: Naděje může taky jenom šeptat. Salve 15, 2005, č. 2., s. 119-124
RUDOLF Vladimír [rozhovor vedl Šebstián]: Nekopejme do zavřených dveří! Salve 3, 1993, č. 2., s. 18-21
RYSOVÁ Hana [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Dobrá fotka může vzniknout každou vteřinu. Salve 15, 2005, č. 4., s. 123-125
Dom SAMUEL [rozhovor vedl Norbert Schmidt]: Nesložili jsme slib minimalismu! Salve 14, 2004, č. 4., s. 91-102
SOUDSKÝ Vojtěch [rozhovor vedli Mannes, Šebestián a Ester]: Vůz milosrdenství. Salve 1, 1991, č. 3., s. 17-18
ŠPRUNK Karel [rozhovor vedli Tomáš Chudý a Norbert Schmidt]: Rozlišovat, ale neoddělovat. Salve 16, 2006, č. 2, s. 43–48
ŠTAMPACH Odilo [rozhovor vedl Šebestián ]: Krystal = hutnější strava. Salve 1, 1991, č. 2., s. 20-21
ŠTAMPACH Odilo [rozhovor vedli Manes a Šebestián]: Necítím se být diplomovaným sektobijcem. Salve 2, 1992, č. 2., s. 44-48
ŠUBRT Jaroslav – DOLEŽAL Miloš – DVOŘÁK Václav [rozhovor vedl Šebestián]: Perspektivy křesťanské publicistiky.
Salve 3, 1993, č. 3., s. 42-45
TUGWELL Simon [rozhovor vedl Adam Szostkiewicz]: Osel mistra Jordána. Salve 7, 1997, č. 2., s. 41-47
VOSS Josef [rozhovor vedli Albert-Peter Rethmann a Norbert Schmidt]: Cizinec, který je v tvých branách (Lv 19, 34).
Salve 14, 2004, č. 1., s. 5-10
WHITE Robert A. [rozhovor vedl Jan Regner SJ]: Spiritualita v kinematografii. Salve 14, 2004, č. 2., s. 11-17
[nepodepsáno]: Z rozhovoru s otcem Vincencem de Couesnongle, magistrem řádu 1974-1983. Salve 1, 1991, č. 3., s. 29
[nepodepsáno]: Z rozhovoru v redakci Ten Directions (s Robertem Kennedym SJ). Salve 2, 1992, č. 4., s. 28-29

ČLÁNKY:

ANDRADE D. Bienveido G.: Duchovní předpoklady evropské integrace. Salve 6, 1996, č. 2., s. 27-36
BALISZEWSKA Aleksandra Mostowska – KULISZ Józef: Ježíš dějin a Kristus víry [1]. Salve 10, 2000, č. 1., s. 2-10
BALISZEWSKA Aleksandra Mostowska – KULISZ Józef: Ježíš dějin a Kristus víry [2]. Salve 10, 2000, č. 2., s. 2-11
BALTHASAR Hans Urs von: Kněz, jakého hledám. Salve 3, 1993, č. 2., s. 15-17
BALTHASAR Hans Urs von: Křesťanské umění a hlásání evangelia [1]. Salve 4, 1994, č. 1., s. 20-27
BALTHASAR Hans Urs von: Křesťanské umění a hlásání evangelia [2]. Salve 4, 1994, č. 2., s. 29-38
BANDERA Armando: Cena a plody jednoho rozhodnutí pro chudobu. Salve 13, 2003, č. 3., s. 55-79
BANDERA Armando: Tajemství církve v mystické teologii P. Arintera. Salve 10, 2000, č. 3., s. 22-30
BENDA Václav: Desetiletí. Salve 7, 1997, č. 2., s. 11-17
BENEŠ Albert J.: Problematika lidských práv. Salve 9, 1999, č. 3., s. 25-34
BENEŠ Albert: Pojetí ctnosti u sv. Alberta Velikého. Salve 10, 2000, č. 2., s. 28-32
BENEŠ Albert: Poselství encykliky „Veritatis splendor“. Salve 4, 1994, č. 1., s. 2-13
BENEŠ Albert: Spiritualita kněze před II. vatikánským koncilem a po něm. Salve 3, 1993, č. 2., s. 9-10
BENEŠ Albert: Znovunalezení ctnosti v dílech současných myslitelů. Salve 10, 2000, č. 4., s. 10-14
BENEŠ Petr: Charisma, spiritualita a duch dominikánské rodiny. Salve 6, 1996, č. 2., s. 37-39
BENÍČEK J.: Teologická obnova podle starců. Salve 3, 1993, č. 4., s. 8-16
BENOÎT-DOMINIQUE de La Soujeole: Ekumenické aspekty udílení svátosti manželství. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 55-67
BERAN Josef: Svatý Vojtěchu, jsi naším vzorem, buď nám pomocníkem, abychom s řídili podle tvého vzoru!
Salve 7, 1997, č. 1., s. 2-3
BERNADOT M. V.: Cíl eucharistického spojení. Salve 6, 1996, č. 4., s. 21-28
BERTHOUZOS Roger: Církev a demokracie. Lidská práva a obecné blaho. Salve 7, 1997, č. 3., s. 28-39
BESNARD A. M.: Správné a nesprávné východisko v duchovním životě. Salve 3, 1993, č. 1., s. 40-47
BLACHNICKI František: Světlo ve vnitřním životě. Salve 2, 1992, č. 4., s. 53-56
BOCHEŃSKI Inocenc Maria: K otázce nauky o Bohu. Salve 3, 1993, č. 1., s. 8-12
BONINO Serge-Thomas: Být tomistou. Salve 13, 2003, č. 4., s. 49-58
BORKOWSKA Małgorzata: „Chudá modlitba“ u otců pouště. Salve 6, 1996, č. 3., s. 27-32
BRAITO Silvestr M.: Bůh je láska. Salve 8, 1998, č. 2., s. 31-33
BRAITO Silvestr M.: Chtít přátelství. Salve 8, 1998, č. 3., s. 41-44
BRAITO Silvestr M.: Kalvárie. Salve 1, 1991, č. 1., s. 1
BRAITO Silvestr M.: Naše opora. Salve 9, 1999, č. 3., s. 37-41
BRAITO Silvestr M.: Nová cesta. Salve 8, 1998, č. 1., s. 7-11
BRAITO Silvestr M.: Po nejlepší cestě. Salve 9, 1999, č. 4., s. 41-45
BRAITO Silvestr M.: Posvěcující přátelství. Salve 8, 1998, č. 4., s. 40-42
BRAITO Silvestr M.: Přirozenost, zákon láska. Salve 3, 1993, č. 2., s. 34-37
BRAITO Silvestr M.: Radost dítek Božích. Salve 10, 2000, č. 2., s. 37-41
BRAITO Silvestr M.: Silou Boží vedeni. Salve 9, 1999, č. 1., s. 41-44
BRAITO Silvestr M.: Temná noc. Salve 3, 1993, č. 2., s. 37-47
BRAITO Silvestr M.: Umění a moudrost přátel Božích. Salve 9, 1999, č. 2., s. 42-45
BRAITO Silvestr M.: Vyjdi ze své země. Salve 10, 2000, č. 1., s. 38-42
BYRNE Damián: Dopis o studiu v Řádu. Salve 2, 1992, č. 1., s. 57-61
BYRNE Damián: Kázání při mši svaté 5. 1. v Jablonném. Salve 1, 1991, č. 2., s. 23
BYRNE Damián: O laicích a poslání řádu. Salve 1, 1991, č. 3., s. 19-21
BYRNE Damián: Z listu o. magistra Damiana Byrna o vykonané vizitaci Čs. provincie řádu bratří kazatelů.
Salve 1, 1991, č. 2., s. 28
CAHA Aleš: Příkazy přirozeného zákona – Tomáš Akvinský inspirován dílem Ciceronovým. Salve 15, 2005, č. 4., s. 25-36
CAMDG: K nedožitým 70-inám o. Gregora Hajdu O. P. Salve 1, 1991, č. 2., s. 24-25
CASSIDY Idris Edward: Komise pro náboženské vztahy s judaismem: Pamatujme – zamyšlení nad „Šoa“.
Salve 8, 1998, č. 2., s. 2-10
CAVALLINI Giuliana: Svatá Kateřina Sienská a sjednocená Evropa. Salve 2, 1992, č. 4., s. 57-63
CENTI Tito S.: Spiritualita Girolama Savonaroly [1]. Salve 8, 1998, č. 2., s. 21-25
CENTI Tito S.: Spiritualita Girolama Savonaroly [2]. Salve 8, 1998, č. 3., s. 23-29
CLÉRISSAC Humbert: Kanonický charakter dominikánského řádu. Salve 6, 1996, č. 4., s. 8-13
CONGAR Yves: Dialog s nevěřícími. Salve 1, 1991, č. 2., s. 9-10
CONGAR Yves: Kristologické a pneumatologické implikace eklesiologie II. Vatikánského koncilu. Salve 8, 1998, č. 3., s. 2-11
CONGAR Yves: Ztroskotání z hlediska křesťanství. Salve 5, 1995, č. 3., s. 19-26
COPPA Giovanni: Papež – posel naděje pro třetí tisíciletí. Salve 5, 1995, č. 4., s. 27-32
COPPA Giovanni: Svatý Ambrož a Tertio millennio adveniente. Salve 8, 1998, č. 1., s. 2-6
CORDES P. J.: Nová duchovní hnutí v církvi. Salve 1, 1991, č. 4., s. 11-15
CORMIER Hyacinthe Maria: List Magistra řádu bratřím Říšské provincie O obnově České provincie. Salve 5, 1995, č. 3., s. 43-46
COTTIER Georges: Vztahy mezi duchovní a časnou skutečností podle Charlese Journeta [1]. Salve 8, 1998, č. 4., s. 33-39
COTTIER Georges: Vztahy mezi duchovní a časnou skutečností podle Charlese Journeta [2]. Salve 9, 1999, č. 1., s. 31-37
COUTURIER Marie-Alain: L´Art Sacré – vybrané texty. Salve 14, 2004, č. 4., s. 77-84
CROCIANI Elena: Dominikáni dnes. Salve 1, 1991, č. 2., s. 11-17
CZAJKOWSKI Michal: Svátost Velkého čtvrtka. Salve 3, 1993, č. 1., s. 2-4
CZERWIK Stanisław: Liturgie a meditace. Salve 6, 1996, č. 3., s. 33-41
ČADA Lawrence: Maria a budoucnost: Osobní zamyšlení nad mariánskou spiritualitou marianistů. Salve 13, 2003, č. 1., s. 59-74
ČERNUŠÁK [Radim] Tomáš: Dominikáni a myšlenkové proudy v českých zemích ve středověku. Salve 11, 2001, č. 1., s. 31-39
ČERNUŠÁK [Radim] Tomáš: Dominikáni a pražská univerzita ve středověku. Salve 11, 2001, č. 2., s. 29-33
ČERNUŠÁK Radim [Tomáš]: Kristus v díle sv. Kateřiny Sienské. Salve 7, 1997, č. 3., s. 24-27
ČERNUŠÁK Radim [Tomáš]: Svatý Vojtěch a jeho doba. Salve 7, 1997, č. 1., s. 23-27
DACÍK Reginald M.: Škola dominikánské mystiky [1]. Salve 1, 1991, č. 3., s. 3-7
DACÍK Reginald M.: Škola dominikánské mystiky [2]. Salve 1, 1991, č. 4., s. 4-7
DACÍK Reginald M.: Úcta a láska k Marii. Salve 1, 1991, č. 2., s. 1-2
DACÍK Reginald M.: Žij a modli se s církví. Salve 8, 1998, č. 1., s. 24-32
DAJCZER Tadeusz O.: „Ctnost“ humoru ve službě víry. Salve 4, 1994, č. 4., s. 28-34
DAJCZER Tadeusz: Biřmování. Salve 8, 1998, č. 2., s. 11-20
DANIÉLOU Jean: Bůh filozofů. Salve 13, 2003, č. 4., s. 59-80
DAUJAT Jean: Maritainovo poslání. Salve 16, 2006, č. 2, s. 7–10
DELBRÊLOVÁ Madeleine: Ateistické prostředí, okolnost příhodná pro naše vlastní obrácení. Salve 15, 2005, č. 1., s. 85-96
DOSTATNI Tomasz: Radost a naděje dominikánů v Polsku. Salve 12, 2002, č. 1., s. 43-48
DOSTATNI Tomasz: Uzdravující moc svátosti manželství. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 44-49
DREYFUS Francois: Věděl Ježíš, že je Bůh? Salve 7, 1997, č. 3., s. 14-23
DROZENOVÁ Wendy: Kontemplace jako klíčové téma v díle Thomase Mertona. Salve 3, 1993, č. 2., s. 30-33
DUKA Dominik: Anselm Grün: „Hlubině psychologický výklad Písma“. Salve 4, 1994, č. 2., s. 62-63
DUKA Dominik: C. Tresmontant: Le Christ hébreu. Salve 2, 1992, č. 1., s. 8-16
DUKA Dominik: Církev na konci prvního desetiletí svobody. Salve 9, 1999, č. 3., s. 2-11
DUKA Dominik: Co je inspirace. Salve 2, 1992, č. 3., s. 38-44
DUKA Dominik: Čeští dominikáni a Bible. Salve 6, 1996, č. 1., s. 43-46
DUKA Dominik: Desetiletí. Salve 7, 1997, č. 1., s. 13-22
DUKA Dominik: Exegetická metoda sv. Tomáše Akvinského. Salve 2, 1992, č. 2., s. 37-44
DUKA Dominik: Francisco de Vitoria OP, obhájce lidských práv a zakladatel mezinárodního práva. Salve 11, 2001, č. 4., s. 47-51
DUKA Dominik: Gilbert Dahan – Křesťanští a židovští intelektuálové. Salve 4, 1994, č. 4., s. 60-61
DUKA Dominik: Ještě jednou Kumrán či „Ježíš – vyřízený případ“. Salve 4, 1994, č. 3., s. 55-60
DUKA Dominik: Josef kardinál Ratzinger, Christoph Schönborn: Malý úvod do Katechismu katolické církve.
Salve 4, 1994, č. 3., s. 61-62
DUKA Dominik: Kapitula zlomu. Salve 2, 1992, č. 3., s. 61-63
DUKA Dominik: Metoděj Patr Habáň OP. Salve 9, 1999, č. 4., s. 29-31
DUKA Dominik: Mýtus a Bible. Salve 3, 1993, č. 3., s. 2-4
DUKA Dominik: Náboženský základ pojmu Evropa v kontextu 20. století. Salve 12, 2002, č. 1., s. 29-33
DUKA Dominik: Nejstarší rukopisy Nového zákona. Salve 3, 1993, č. 4., s. 17-19
DUKA Dominik: Nová evangelizace v perspektivě cyrilometodějské tradice. Salve 6, 1996, č. 2., s. 22-26
DUKA Dominik: Noví blahoslavení. Salve 4, 1994, č. 4., s. 57-59
DUKA Dominik: P. Raymond Jacques Tournay, OP: Když Bůh hovoří jazykem lásky (Studie o Písni písní).
Salve 4, 1994, č. 4., s. 63-64
DUKA Dominik: P. Yves Congar OP. Salve 10, 2000, č. 1., s. 23-29
DUKA Dominik: Petr Niger. Salve 6, 1996, č. 2., s. 43-45
DUKA Dominik: Stvoření a řád. Salve 8, 1998, č. 2., s. 26-30
DUKA Dominik: Sympozium ke svatořečení Zdislavy z Lemberka. Salve 5, 1995, č. 2., s. 44-46
DUKA Dominik: Španělská inkvizice. Salve 2, 1992, č. 3., s. 9-16
DUKA Dominik: Vznik a dějinný vývoj modlitby růžence. Salve 13, 2003, č. 1., s. 11-21
DVOŘÁČEK Tomáš: Pouť do kaje dětství bl. Zdislavy. Salve 1, 1991, č. 1., s. 13-14
DWYER Mary: Následování Krista u mnišek sv. Dominika: společný život a evangelní rady. Salve 5, 1995, č. 4., s. 9-16
E.H.: Variace křesťana na téma Bhagavadgíty. Salve 5, 1995, č. 2., s. 27-37
ef: Pošetilost a marné gesto… Salve 4, 1994, č. 2., s. 2-3
ef: Všechno zkoumejme, co je dobré, toho se držme… Salve 4, 1994, č. 3., s. 1-2
EHRLICH Emilia: Farizeové – Ježíšovi respondenti. Salve 11, 2001, č. 1., s. 4-19
ÉCHIVARD Nicole: Ženo, kým jsi? Salve 2, 1992, č. 3., s. 32-37
EISNEROVÁ Tereza: [vzpomínka na P. Dubského]. Salve 4, 1994, č. 1., s. 59-60
EISNEROVÁ Terezie: Nevím, jak lze proměnit naše utrpení v krásu, vím jen, že je to možné. Salve 5, 1995, č. 3., s. 47
EMANUELLE-MARIE: Cesty k povolání: do bratrského (sesterského) společenství. Salve 7, 1997, č. 3., s. 2-6
EMERY Gilles: Trinitární teologie je „duchovní cvičení“. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 59–80
FILIP Aleš: Chrámy snivců. Salve 14, 2004, č. 4., s. 45-52
FILIP Štěpán M.: „Duše svaté mešní oběti“ podle sv. Tomáše Akvinského. Salve 15, 2005, č. 2., s. 49-63
FILIP Štěpán M.: Redemptor humanae rationis. Salve 13, 2003, č. 4., s. 7-21
FILIP Štěpán M.: Tajemství Otce. Salve 9, 1999, č. 4., s. 16-27
FIŠER Angelik: Karel IV. a dominikáni [1]. Salve 7, 1997, č. 1., s. 40-45
FIŠER František: Karel IV. a dominikáni [2]. Salve 4, 1994, č. 4., s. 25-28
FRANKOWSKI Janusz: Metafora v Bibli. Salve 3, 1993, č. 1., s. 29-37
FREI Václav: Má prosebná modlitba smysl? Salve 10, 2000, č. 3., s. 8-21
FREIOVÁ Michaela: Žena ve společnosti a v církvi. Salve 5, 1995, č. 2., s. 47-54
FROSSARD André: Důkazy existence ďábla. Salve 2, 1992, č. 4., s. 8-10
FUCHS Albert Jiří: Problém přístupu k Písmu. Salve 1, 1991, č. 4., s. 27-29
FUCHS Jiří: Filosofie na okraji. Salve 2, 1992, č. 2., s. 52-56
FUCHS Jiří: K apologii J. Polákové. Salve 3, 1993, č. 4., s. 47
FUCHS Jiří: Metafyzické vakuum psychiatrů. Salve 4, 1994, č. 3., s. 21-27
FUCHS Jiří: O filosofii a filosofování. Salve 4, 1994, č. 1., s. 28-35
FUCHS Jiří: Tomismus předčasně pohřbený. Salve 2, 1992, č. 2., s. 2-10
FUCHS Jiří: V bratrském údivu. Salve 3, 1993, č. 3., s. 46-48
FUCHS Jiří: Zápletky noetické i ontologické. Salve 3, 1993, č. 2., s. 22-29
GABRIELA: Probuzení spícího obra. Salve 1, 1991, č. 1., s. 16
GARIGGOU-LAGRANGE Reginald: O rozlišování duchů. Salve 7, 1997, č. 4., s. 30-36
GARRIGOU-LAGRANGE Reginald: Kněžství Kristovo [1]. Salve 10, 2000, č. 3., s. 40-44
GARRIGOU-LAGRANGE Reginald: Kněžství Kristovo [2]. Salve 10, 2000, č. 4., s. 39-45
GARRIGOU-LAGRANGE Reginald: O rozlišování duchů. Salve 7, 1997, č. 3., s. 39-47
GERETZKI Linus: Umývání nohou. Salve 8, 1998, č. 1., s. 33-37
GOGOLA Jerzy W.: Podmínky vnitřní modlitby podle sv. Terezie od Ježíše. Salve 5, 1995, č. 1., s. 8-19
GOGOLA Jerzy: Aktuálnost duchovní cesty sv. Jana od Kříže. Salve 3, 1993, č. 4., s. 2-8
GONCIARZ Jakub: Cesta k mystické jednotě. (Poznání Boha podle Mistra Eckharta) Salve 3, 1993, č. 3., s. 27-32
GÓRNICKI Zdislaw: Posvěcování života. Salve 2, 1992, č. 1., s. 62-63
GRIFFITHS Bede: Nová vize skutečnosti. Salve 3, 1993, č. 1., s. 23-28
GROULÍK Karel: Vrcholy evropské kultury. Salve 4, 1994, č. 3., s. 37-43
GRUBER Martin: Ježíš Machovcův a Sidonův. Salve 4, 1994, č. 3., s. 60-61
GRÜN Anselm: Chórová modlitba a kontemplace u sv. Benedikta. Salve 6, 1996, č. 4., s. 29-36
GRÜN Anselm: Iubilatio jako téma mystiky. Salve 6, 1996, č. 3., s. 41-44
GRÜN Anselm: Modlitba jako pramen sebepoznání. Salve 5, 1995, č. 4., s. 2-8
GUARDINI Romano: Soustředění. Salve 5, 1995, č. 2., s. 18-26
GUERRA Santiago: Kulturní dialog z pohledu karmelitánské mystiky. Salve 10, 2000, č. 1., s. 11-22
GUILLAUME Marie-Joëlle: UNESCO 1980 – Praha 1993. Salve 3, 1993, č. 4., s. 34-39
HABERMAS Jürgen – RATZINGER Joseph: Předpolitické morální základy svobodného státu. Salve 15, 2005, č. 4., s. 99-117
HALAS František X.: Dědictví komunismu v našich srdcích. Salve 3, 1993, č. 4., s. 40-44
HALAS František X.: Svatý Vojtěch a evropská myšlenka. Salve 7, 1997, č. 2., s. 2-5
HAMER Jérôme: Pravá válka Pia XII. Salve 4, 1994, č. 1., s. 14-19
HAMPEL Johannes: Osoba – osobnost – důstojnost člověka. Salve 3, 1993, č. 3., s. 13-18
HEIDLER Alexander: Svatý Vojtěch jako pastýř a misionář. Salve 7, 1997, č. 2., s. 5-10
HELLER Jan: Pokora. Salve 13, 2003, č. 3., s. 24-32
HERNÁNDEZ Ramón: Mezinárodní a amerikanistická nauka Francisca de Vitoria OP. Salve 11, 2001, č. 4., s. 52-58
HEROLDOVÁ Iva: O smyslu existence mentálně postižených. Salve 3, 1993, č. 4., s. 19-24
HILDEBRAND Dietrich von: Nepravý irenismus. Salve 4, 1994, č. 3., s. 28-37
HINNEBUSCH W. A.: Dominikánská obnova a silentium [1]. Salve 7, 1997, č. 4., s. 43-48
HINNEBUSCH W. A.: Dominikánská obnova a silentium [2]. Salve 8, 1998, č. 1., s. 38-45
HNÍK Václav – ŠPIČKA Ivan: Myšlenky jako holé tyče aneb Bůh jako jejich terč. Salve 2, 1992, č. 2., s. 49-51
HOFMANN Johannes: Císařovna Pulcheria – ochránkyně pravé víry církve. Salve 15, 2005, č. 1., s. 25-49
HOLUB Tomáš: Dopad objevu atomové pumy na etický diskurz během studené války. Salve 15, 2005, č. 3., s. 85-100
HOPPE Thomas: Prevence násilí místo preventivních válek. Salve 15, 2005, č. 3., s. 103-112
HRDLIČK Jaroslav: Česká neoscholastika a neotomismus. Salve 2, 1992, č. 3., s. 44-47
HRYNIEWICZ Wacław: Církev, která neztrácí naději. Salve 4, 1994, č. 4., s. 3-16
HUXLEY Aldous: Sedm meditací. Salve 5, 1995, č. 1., s. 32-38
CHENAUX Philippe: Maritain na úsvitu třetího tisíciletí. Salve 16, 2006, č. 2, s. 13–15
CHESTERTON G. K.: O dvou žebravých mniších. Salve 2, 1992, č. 4., s. 43-46
CHUDÝ Tomáš: Přijímání druhého u Emannuela Lévinase. Salve 14, 2004, č. 1., s. 42-47
CHUDÝ Tomáš: Přirozené právo jako první milost. Salve 15, 2005, č. 4., s. 57-78
INTROVIGNE Massimo: Co je to milenarismus. Salve 9, 1999, č. 2., s. 2-14
JANÁT Bohumír: John S. Dunne – Poutník naděje v čase postmoderní skepse. Salve 2, 1992, č. 3., s. 48-54
JEDRASZEWSKI Marek: Dnes zpochybňuješ svou myšlenku. Salve 5, 1995, č. 1., s. 37-45
JELÍNKOVÁ Klára: Jacques Maritain v datech. Salve 16, 2006, č. 2, s. 119–124
JELÍNKOVÁ Klára: Umění ve filozofii Jacquesa Maritaina. Salve 16, 2006, č. 2, s. 29–41
JOBLIN Joseph: Náboženství a mír [1]. Salve 5, 1995, č. 3., s. 31-42
JOBLIN Joseph: Náboženství a mír [2]. Salve 5, 1995, č. 4., s. 35-48
JOHNSON James Turner: Spravedlivá válka včera a dnes. Salve 15, 2005, č. 3., s. 61-79
JOURNET Charles: Mše svatá, neboli Trvání oběti Nového zákona. Salve 15, 2005, č. 2., s. 39-47
JOURNET Charles: Transsustanciace – Přepodstatnění. Salve 6, 1996, č. 3., s. 2-11
JUSTENHOVEN Heinz-Gerhard: Etika míru u Jana Pavla II. Salve 15, 2005, č. 3., s. 115-125
KADLEC Bernard: Ostatním křesťanským bratřím. Salve 1, 1991, č. 3., s. 21-22
KAPELLARI Egon: Slovo k otevření výstavy „Il Bambino Gesu“ v uměleckohistorickém pláci Harrachových
(Vídeň, 24. listopadu 1998). Salve 9, 1999, č. 4., s. 38-40
KAŠIČKA Z.: Zdisava. Salve 1, 1991, č. 1., s. 13
KAŠIČKA Zdeněk: Za otcem Reginaldem Dacíkem. Salve 8, 1998, č. 1., s. 21-23
KLOCZOWSKI Jan Andrzej: Pán, dárce života [1]. Salve 8, 1998, č. 3., s. 17-22
KLOCZOWSKI Jan Andrzej: Pán, dárce života [2]. Salve 8, 1998, č. 4., s. 27-32
KŁOCZOWSKI Jan Andrzej: Stvoření světa – mýtus a věda. Salve 2, 1992, č. 1., s. 46-48
KOHUT Pavel Vojtěch: „Toto tajemství je velké“ (Ef 5,32). Salve 14, 2004, č. 3., s. 31-55
KOHUT Pavel Vojtěch: „Ženský génius“ v tereziánském Karmelu. Salve 15, 2005, č. 1., s. 59-77
KOHUT Pavel Vojtěch: Eucharistie: zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici.
Mystická báseň Jana od Kříže Že dobře já znám pramen. Salve 15, 2005, č. 2., s. 75-99
KOHUT Pavel Vojtěch: Nezapomínejte na pohostinnost (Žid 13,2). Teologická a duchovní východiska jedné křesťanské ctnosti.
Salve 14, 2004, č. 1., s. 58-68
KOHUT Pavel Vojtěch: Žít životem Boha. Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana od Kříže.
Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 143–171
KÖNIG Franz: Duchovní dobrodružství Evropy. Salve 12, 2002, č. 1., s. 25-28
KOPEČEK Pavel: Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí. Salve 14, 2004, č. 4., s. 29-34
KOPEČEK Pavel: Tajemství za stříbrným plátnem. Salve 14, 2004, č. 2., s. 49-57
KOSICKI George W.: Duchovní boj. Salve 6, 1996, č. 1., s. 33-43
KOUDELKA Vladimír: Dominikánská rodina v dějinách. Salve 1, 1991, č. 4., s. 16-19
KOUDELKA Vladimír: Kateřina Sienská. Salve 2, 1992, č. 1., s. 23-27
KOUDELKA Vladimír: Klášter „na cestách“ a doma. Salve 2, 1992, č. 2., s. 62-63
KOUDELKA Vladimír: Milosrdný Samaritán (Lk 10,25-37). Salve 5, 1995, č. 3., s. 26-30
KOUDELKA Vladimír: Poznámky k bl. Česlavovi. Salve 3, 1993, č. 4., s. 44-46
KOWALIK Krzystof: Maria jako příklad opravdové víry v díle Martina Luthera. Salve 13, 2003, č. 1., s. 50-54
KRAUS Karel: Oběť. Salve 4, 1994, č. 2., s. 1-2
KUB Jiří: Duchovní hudba dnes. Salve 3, 1993, č. 4., s. 30-34
KULISZ Józef – BALISZEWSKA Aleksandra Mostowska: Ježíš dějin a Kristus víry [1]. Salve 10, 2000, č. 1., s. 2-10
KULISZ Józef – BALISZEWSKA Aleksandra Mostowska: Ježíš dějin a Kristus víry [2]. Salve 10, 2000, č. 2., s. 2-11
LACHMANOVÁ Kateřina: Veliká je efezská Artemis. Salve 5, 1995, č. 4., s. 33-34
LANGENDÖRFER Hans: Dát Evropě duši – úlohu a perspektivy církví. Salve 12, 2002, č. 1., s. 34-42
LAWLER Michael G.: Manželství a svátost manželství. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 27-43
LEHMANN Karl: Nový elán pro Evropu. Salve 12, 2002, č. 1., s. 15-24
LEHMANN Karl: Univerzita, církev a nová kultura. Salve 13, 2003, č. 4., s. 22-33
LEWIS C. S.: Kněžky v Církvi? Salve 1, 1991, č. 3., s. 10-11
LUBAC Henry de: Světec zítřka. Salve 2, 1992, č. 2., s. 60-62
LUKAVSKÁ Klára: O dracích a meditaci nad slovem aneb Tolkien filolog a spisovatel. Salve 14, 2004, č. 2., s. 71-84
LUSTIGER Jean-Marie: Evropský dům a tvář Otcova. Salve 9, 1999, č. 2., s. 30-39
MAHOUNOVÁ Marie: Tlakašipevalistli. Salve 5, 1995, č. 2., s. 2
MANNES: Otec magistr v Československu. Salve 1, 1991, č. 1., s. 3-4
MARIA EVŽEN od Dítěte Ježíše: Boží tajemství. Salve 5, 1995, č. 3., s. 2-14
MARIE-JULIENNE: Aggiornamento pro kontemplativní řádové sestry. Salve 4, 1994, č. 3., s. 44-55
MARITAIN Jacques: Duchovní poslání světských osob. Salve 2, 1992, č. 2., s. 33-36
MARITAIN Jacques: Existovat spolu s lidem. Salve 16, 2006, č. 2, s. 65–70
MARITAIN Jacques: Filosofie svatého Tomáše. Salve 1, 1991, č. 3., s. 8-9
MARITAIN Jacques: Freud a psychoanalýza [1]. Salve 4, 1994, č. 2., s. 19-28
MARITAIN Jacques: Freud a psychoanalýza [2]. Salve 4, 1994, č. 3., s. 12-20
MARITAIN Jacques: Jacques Maritain o antisemitismu. Salve 16, 2006, č. 2, s. 73–75
MARITAIN Jacques: Maritain a pravda. Salve 16, 2006, č. 2, s. 51–57
MARITAIN Jacques: Morální zlo a věčné Boží plány. Salve 3, 1993, č. 1., s. 38-40
MARITAIN Jacques: O časném poslání křesťana. Salve 16, 2006, č. 2, s. 59–63
MARITAIN Jacques: Problém politického sjednocení světa. Salve 16, 2006, č. 2, s. 77–95
MARITAIN Jacques: Přirozená mystická zkušenost a prázdnota. Salve 16, 2006, č. 2, s. 97–117
MARITAIN Jacques: Rovnost. Salve 4, 1994, č. 4., s. 39-56
MARITAINOVÁ Raissa: Pierre a Christine. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 12-17
MARMION Columba: Ježíš a Maria. Salve 13, 2003, č. 1., s. 55-58
MARSCH Michael: Setkání se Samaritánkou neboli osvobození ducha. Salve 4, 1994, č. 2., s. 13-18
MATAUSCH Jordán: Co možná asi nevíte. Salve 1, 1991, č. 1., s. 6
MAZUR Zygmunt: Výmluvnost mlčení. Salve 3, 1993, č. 3., s. 36-37
McCABE Herbert: Dominikánská poslušnost. Salve 12, 2002, č. 2., s. 24-32
McKEVITT Brian: Opravdu nás Bůh přijímá takové, jací jsme? Salve 4, 1994, č. 4., s. 1-2
MEINARDUS Otto: Wádí Raján: nová generace poustevníků. Salve 13, 2003, č. 2., s. 5-13
MELLO Anthony de: Probuzení. Salve 3, 1993, č. 3., s. 33-36
MENDELOVÁ Edita: Několik slov k historii klauzury. Salve 2, 1992, č. 3., s. 21-27
MENDELOVÁ Edita: Obraz manželství u sv. Jana Zlatoústého. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 68-73
MENDELOVÁ Edita: Pojetí ctnosti v díle Jana Kassiána. Salve 10, 2000, č. 2., s. 33-34
MENDELOVÁ Edita: Sv. Ambrož. Salve 7, 1997, č. 4., s. 37-43
MENDELOVÉ Edita: Meditační obraz bratra Mikuláše z Flüeli. Salve 6, 1996, č. 1., s. 27-32
MERTON Thomas: Mnišská zkušenost a dialog mezi Východem a Západem. Salve 2, 1992, č. 3., s. 17-20
MERTON Thomas: Poznat živého Boha. Salve 2, 1992, č. 4., s. 29-33
METZ Johann Baptist: Křesťanství a cizinci. Perspektivy multikulturního náboženství. Salve 14, 2004, č. 1., s. 49-57
MEZIHORÁKOVÁ Klára: Řádová architektura dominikánek. Salve 8, 1998, č. 2., s. 37-46
MOHELNÍK Benedikt Tomáš: Od teologie k ekonomii. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 103–121
MOHELNÍK Benedikt: Všeobecný úvod k římskému misálu (třetí typické vydání). Stručná prezentace dokumentu.
Salve 11, 2001, č. 1., s. 40-51
MONTERO Aristóncio: Sv. Dominik a růženec. Salve 13, 2003, č. 1., s. 22-35
MYSZOR Wincenty: Přehled koptské patristické literatury. Salve 13, 2003, č. 2., s. 58-61
NADOLSKI Bogusław: Čistota srdce a liturgie. Salve 14, 2004, č. 3., s. 95-102
NĚMEC Damián: Krátký komentář k dokumentu Mutuae relationes o vztazích mezi řeholními křesťany a biskupy.
Salve 7, 1997, č. 2., s. 26-33
NĚMEC Damián: Změny v textu Kodexu kanonického práva (1983) a Kodexu východních církví (1990)
Apoštolským listem Ad tuendam fidem z 18. května 1998. Salve 9, 1999, č. 4., s. 32-37
NICOLAS Jean-Hervé: Dějiny spásy a dějiny světa. Salve 6, 1996, č. 1., s. 2-14
NIGG Walter: Světec buší na naše dveře. Salve 2, 1992, č. 1., s. 2-7
NISSIM Gabriel: Kritéria pravdy. Manipulační kuchyně televize. Salve 8, 1998, č. 1., s. 15-20
NOFFKE Suzanne: Kateřina Sienská a poslušnost v Církvi. Salve 12, 2002, č. 2., s. 33-43
NOVÁK Miroslav: Myšlení Jacquesa Maritaina v bývalém Československu. Salve 16, 2006, č. 2, s. 17–26
Novozákonní apokryf Skutek Petrův. Salve 13, 2003, č. 2., s. 54-58
O.A.: Mistr Eckehart. Salve 1, 1991, č. 2., s. 18-19
O´DRISCOLL Mary: Marie Magdaléna a Kateřina Sienská: dominikánské sestry. Salve 6, 1996, č. 3., s. 11-19
O´MEARA Thomas F.: Dominikánská spiritualita. Salve 5, 1995, č. 1., s. 23-32
O´MEARA Thomas Franklin: Katolický pohled na fundamentalismus. Salve 2, 1992, č. 1., s. 17-22
OTEC JERONÝM: Dvě úvahy o kněžství. Salve 15, 2005, č. 2., s. 103-117
PALOUŠ Radim: Stát a práva. Salve 9, 1999, č. 2., s. 15-29
PARGAČOVÁ Viola: Koptské mnišství dnes. Salve 13, 2003, č. 2., s. 14-40
PAVLÍK Jiří: Hodnocení vzdělání v literatuře počátků egyptského mnišství. Salve 16, 2006, č. 1, s. 7–21
PETRÁČEK Tomáš: Proč a jak vznikají řeholní řády? Pierre Mandonne OP a spor o výklad církevních dějin.
Salve 16, 2006, č. 1, s. 101–118
PEVEAR Richard: Tajemství člověka u Dostojevského. Salve 8, 1998, č. 3., s. 45-49
PHORBECKE Jan: Kartouza Marienau – místo ticha a modlitby. Salve 6, 1996, č. 4., s. 14-20
PIEPER Josef: Co odlišuje kněze? Salve 3, 1993, č. 2., s. 2-9
PIEPER Josef: Pán nebo bratr? Salve 2, 1992, č. 3., s. 3-4
PIEPER Josef: Tomáš Akvinský o mravní čistotě a nemravnosti. Salve 4, 1994, č. 2., s. 4-7
PIGNA Arnaldo: Prožívat zasvěcenou čistotu. Salve 14, 2004, č. 3., s. 57-71
PINCKAERS Servais Théodor: Svoboda zformovaná hodnotami. Salve 11, 2001, č. 4., s. 5-25
PIŤHA Petr: Desetiletí duchovní obnovy národa před miléniem mučednické smrti sv. Vojtěcha (1988-1997).
Salve 7, 1997, č. 1., s. 4-13
PIŤHA Petr: Nová růžencová tajemství – Růženec světla. Salve 13, 2003, č. 1., s. 5-10
PIŤHA Petr: Svátek sv. Václava jako Den české státnosti. Salve 10, 2000, č. 4., s. 2-9
PITTAU Giuseppe: Akademická tradice na církevních fakultách. Apoštolská konstituce Sapientia christiana.
Salve 11, 2001, č. 2., s. 10-20
POLÁKOVÁ Jolana: Jak pastorovat pastýře. Salve 3, 1993, č. 4., s. 46
POLC Jaroslav V.: Pius XII. Salve 8, 1998, č. 4., s. 2-16
PONNOU-DELAFFON André-Marie: K teologii Ducha svatého. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 83–100
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Čistota srdce Ježíše z Nazareta. Salve 14, 2004, č. 3., s. 25-29
POSPÍŠIL Ctirad Václav: František z Assisi a problematika míru. Salve 15, 2005, č. 3., s. 45-59
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi. Salve 14, 2004, č. 4., s. 37-42
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Křesťanství, racionalita, věda a kultura. Salve 13, 2003, č. 4., s. 34-44
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Mystika evangelní chudoby Františka z Assisi. Nástin teologie evangelní chudoby.
Salve 13, 2003, č. 3., s. 44-54
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Současná česká trinitologie. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 181–191
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Tajemství Trojjediného a lidská společnost. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 123–140
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Věroučná jednání mezi katolickou církví a východními církvemi, které nepřijaly Efeský nebo Chalcedonský koncil. Salve 13, 2003, č. 2., s. 41-43
POSPÍŠIL Ctirad Václav.: William J. Short OFM, Chudoba a radost – františkánská tradice. Salve 14, 2004, č. 1., s. 100-102
RADCLIFFE Timothy: …Aby naše slova měla moc. Salve 4, 1994, č. 2., s. 39-46
RADCLIFFE Timothy: „Duch Páně je nade mnou“. Salve 11, 2001, č. 3., s. 10-12
RADCLIFFE Timothy: Damián, přítel Boží. Salve 6, 1996, č. 2., s. 40-42
RADCLIFFE Timothy: Dominus Illuminatio Mea. Salve 2, 1992, č. 3., s. 5-8
RADCLIFFE Timothy: Jurský park a Poslední večeře. Salve 14, 2004, č. 2., s. 59-69
RADCLIFFE Timothy: Lidská práva a dominikánské kázání. Salve 9, 1999, č. 1., s. 2-3
RADCLIFFE Timothy: Pramen naděje. Salve 6, 1996, č. 2., s. 2-19
RADCLIFFE Timothy: Slibovat navždy, až do smrti. Salve 3, 1993, č. 4., s. 25-29
RADCLIFFE Timothy: Smrt kardinála Yves-Marie Congara. Salve 5, 1995, č. 3., s. 14-18
RAHNER Karl: Muž s probodeným srdcem. Salve 4, 1994, č. 3., s. 6-12
RATZINGER Josef: Co je to očistec? Salve 1, 1991, č. 3., s. 1
RATZINGER Josef: Učení církevních Otců v encyklice Fides et ratio. Salve 11, 2001, č. 2., s. 21-28
RATZINGER Joseph: Hostina smířených – slavnost zmrtvýchvstání. Salve 15, 2005, č. 2., s. 15-25
RATZINGER Joseph – HABERMAS Jürgen: Předpolitické morální základy svobodného státu. Salve 15, 2005, č. 4., s. 99-117
RETHMANN Albert-Peter: Jsou v Čechách chudí? Salve 13, 2003, č. 3., s. 5-13
RETHMANN Albert-Peter: Kdo patří k nám? Etické aspekty přijetí a integrace přistěhovalců. Salve 14, 2004, č. 1., s. 23-41
RETHMANN Albert-Peter: Počátky etiky migrace. Francisco de Vitoria OP a Salamanská škola. Salve 14, 2004, č. 1., s. 70-76
RETHMANN Albert-Peter: Právo a morálka – Zamyšlení nad jejich sporným vztahem. Salve 15, 2005, č. 4., s. 81-96
RETHMANN Albert-Peter: Xenofobie – výzva k zaujetí postoje. Salve 12, 2002, č. 1., s. 49-68
RUSINA Martin: Katolický kostel pro Prahu. Salve 14, 2004, č. 4., s. 7-11
RYŠKOVÁ Mireia: Mír a válka v pojetí apoštola Pavla. Salve 15, 2005, č. 3., s. 25-42
RYŠKOVÁ Mireia: Pojetí poslušnosti v listech apoštola Pavla. Salve 12, 2002, č. 2., s. 5-23
RYŠKOVÁ Mireia: Žena ve starověké společnosti a v prvotní církvi. Salve 15, 2005, č. 1., s. 7-23
ŘÍHA Karel: Objektivita „objektivity“. Salve 3, 1993, č. 1., s. 17-22
SALIJ Jacek: „Moje království není z tohoto světa“. Salve 7, 1997, č. 4., s. 2-13
SALIJ Jacek: Co je člověk? Salve 5, 1995, č. 4., s. 16-26
SALIJ Jacek: Co to znamená být věřícím člověkem? Salve 1, 1991, č. 4., s. 24-26
SALIJ Jacek: Odkud se vzala duše? Salve 1, 1991, č. 3., s. 23-24
SALIJ Jacek: Přítomnost Emanuela uprostřed nás. Salve 4, 1994, č. 4., s. 16-19
SALIJ Jacek: Rozmluva se sv. Tomášem na téma eucharistie. Salve 2, 1992, č. 4., s. 38-42
SALIJ Jacek: Svatost a zlo v církvi. Salve 4, 1994, č. 4., s. 19-25
SALIJ Jacek: Tajemství „zbožštění“ člověka. Salve 1, 1991, č. 4., s. 21-23
SALIJ Jacek: Základní postřehy o evangelizaci. Salve 6, 1996, č. 2., s. 19-22
SAWICKI Mieczysław: Věda na horizontu Boží moudrosti. Salve 9, 1999, č. 1., s. 5-9
SCANDURA Adolf: Karol Wojtyla a sv. Jan od Kříže. Salve 4, 1994, č. 2., s. 7-12
SEIDL Horst: K přirozenému egoismu v utilitaristické hospodářské etice. Salve 10, 2000, č. 1., s. 30-37
SCHALÜCK Hermann: Trvalé dědictví – nové výzvy. Salve 6, 1996, č. 1., s. 14-26
SCHAUTA Zdeněk: Etická kategorie setkání jako filosofický problém. Salve 2, 1992, č. 1., s. 28-36
SCHENKER Adrian: Nová smlouva u proroka Jeremiáše. Salve 3, 1993, č. 3., s. 4-7
SCHENKER Adrian: Slib: biblická teologie a eklesiologický význam. Salve 6, 1996, č. 4., s. 2-7
SCHENKLOVÁ Marie Assumpta: Ženská mystika v německém středověku. Salve 16, 2006, č. 1, s. 75–91
SCHMIDT Norbert: Duch vane, kam chce. Salve 14, 2004, č. 4., s. 55-75
SCHMIDT Norbert: Hora mnichů. Salve 16, 2006, č. 1, s. 121–126
SCHMIDT Norbert: Le Corbusierův Modulor. Salve 15, 2005, č. 4., s. 119-120
SCHMIED Martin: Život S. M. Braita OP. Salve 11, 2001, č. 3., s. 28-42
SCHÖNBORN Christoph: Obnova pokoncilní teologie. Salve 7, 1997, č. 4., s. 24-29
SCHÖNBORN Christoph: Vánoční ikona. Salve 1, 1991, č. 4., s. 1-3
SIEBEN Hermann J.: Nejen 50, nýbrž 500 let lidských práv. Salve 9, 1999, č. 1., s. 3-5
SKŘIVÁNEK Anselm Pavel: Počátky benediktinských klášterů v českých zemích. Salve 16, 2006, č. 1, s. 21–36
SŁOMKA Jan: Svatý Cyprián, otec latinské teologie eucharistie. Salve 15, 2005, č. 2., s. 27-37
SONNTAG F. P.: Hieronymus Savonarola. Salve 1, 1991, č. 3., s. 12-16
SOTONIAK Jan M. Jozef: Židovské kořeny Ježíše Krista. Salve 7, 1997, č. 4., s. 14-23
SOUDSKÝ Vojtěch O.: Kudy cesta. Salve 1, 1991, č. 1., s. 1-2
SOUDSKÝ Vojtěch: Trhali jsme plody jeho bolesti. Salve 4, 1994, č. 1., s. 51-52
SOUKUP Emilián: Bojovníci o radost. Salve 9, 1999, č. 3., s. 35-37
SOUKUP Emilián: Dar rozumu. Salve 9, 1999, č. 2., s. 40-42
SOUKUP Emilián: Nerozluční. Salve 10, 2000, č. 1., s. 42-44
SOUKUP Emilián: Nesmrtelní. Salve 9, 1999, č. 4., s. 45-47
SOUKUP Emilián: První kroky. Salve 8, 1998, č. 1., s. 12-14
SOUKUP Emilián: Rozumět příteli. Salve 8, 1998, č. 3., s. 38-41
SOUKUP Emilián: Ve vzpomínkách. Salve 9, 1999, č. 1., s. 38-40
SOUKUP Emilián: Vítězství. Salve 10, 2000, č. 2., s. 35-37
SOUKUP Emilián: Zajišťování přátelství. Salve 8, 1998, č. 2., s. 33-36
SOUKUP Emilián: Živé přátelství. Salve 8, 1998, č. 4., s. 42-45
SOUSEDÍK Stanislav: K problému kolektivní viny. Salve 4, 1994, č. 1., s. 36-40
SOUSEDÍK Stanislav: Sv. Tomáš Akvinský jako filosof a dnešek. Salve 3, 1993, č. 1., s. 5-8
SOUSEDÍK Stanislav: Sv. Tomáš Akvinský, Summa proti pohanům. Salve 4, 1994, č. 2., s. 58-61
SPAZZI Raimondo: P. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Salve 10, 2000, č. 2., s. 22-27
SPICQ C.: Láska k bližnímu v Bibli [1]. Salve 2, 1992, č. 1., s. 38-45
SPICQ C.: Láska k bližnímu v Bibli [2]. Salve 2, 1992, č. 2., s. 29-33
SPIEŻ Jan A.: Odpověď O. Vladimíru Koudelkovi. Salve 4, 1994, č. 1., s. 61-63
SPIEŻ Jan Andrzej: „Tutelaris Silesiae“. K 750. výročí smrti bl. Česlava. Salve 2, 1992, č. 4., s. 47-52
SPIEŻ Jan Andrzej: Dominikáni a cisterciáci ve 13. století. Salve 11, 2001, č. 3., s. 43-63
SPILLER Piotr: Formace ke společnému životu. Salve 9, 1999, č. 1., s. 10-27
SPOUSTA Jan: Klerikové E. Drewermanna. Salve 3, 1993, č. 2., s. 11-14
SPYRA Janusz: Civitas diaboli. O historii ďábla a světě démonů. Salve 2, 1992, č. 4., s. 3-8
STAROWIEYSKI Marek: Přehled etiopské patristické literatury. Salve 13, 2003, č. 2., s. 62-66
STEINOVÁ Edith: Dopis papeži Piu XI. Salve 15, 2005, č. 1., s. 79-83
STERNBERG Thomas: Zákaz zobrazování Boha Otce? Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 7–51
STINISSEN Wilfrid: Kontemplativní postoj k životu [1]. Salve 10, 2000, č. 2., s. 12-21
STINISSEN Wilfrid: Kontemplativní postoj k životu [2]. Salve 10, 2000, č. 3., s. 2-7
SUCHÁNEK Vladimír: Ježíš Kristus… vítězný? Zápas filmového obratu o pochopení Krista. Salve 14, 2004, č. 2., s. 35-43
SWIEŻAWSKI Stefan: Liturgie jako jeden ze zdrojů filosofické inspirace. Salve 3, 1993, č. 3., s. 7-12
ŠEBESTIÁN: Radio & Amerika. Salve 1, 1991, č. 3., s. 24-25
ŠPIČKA Ivan – HNÍK Václav: Myšlenky jako holé tyče aneb Bůh jako jejich terč. Salve 2, 1992, č. 2., s. 49-51
ŠPIDLÍK Tomáš: Andrej Tarkovskij. Salve 14, 2004, č. 2., s. 45-47
ŠPRUNK Karel: Ke Scotově pojetí přirozeného zákona. Salve 15, 2005, č. 4., s. 51-55
ŠTAMPACH Odilo: Eklesiologie Silvestra Braita. Salve 8, 1998, č. 3., s. 12-16
ŠTAMPACH Odilo: Muže a ženu je stvořil (Gn 1, 27). Salve 2, 1992, č. 3., s. 28-31
ŠTAMPACH Odilo: Tugwel Simon: Modlitba: život s Bohem. Salve 6, 1996, č. 1., s. 48
ŠTAMPACH Odilo: Církev nového věku? Salve 3, 1993, č. 3., s. 19-27
ŠTAMPACH Odilo: Je dominikánská spiritualita teocentrická nebo antropocentrická? Salve 5, 1995, č. 2., s. 12-17
ŠTAMPACH Odilo: Pojetí zázraku u sv. Tomáše Akvinského [1]. Salve 2, 1992, č. 1., s. 49-56
ŠTAMPACH Odilo: Pojetí zázraku u sv. Tomáše Akvinského [2]. Salve 2, 1992, č. 2., s. 11-28
ŠTAMPACH Odilo: Sdílejí kontemplované? Salve 2, 1992, č. 3., s. 55
ŠTAMPACH Odilo: Sekty orientálního původu [1]. Salve 1, 1991, č. 1., s. 15-16
ŠTAMPACH Odilo: Sekty orientálního původu [2]. Salve 1, 1991, č. 2., s. 22
ŠVACHOVÁ Dorota: Teologie agapé po letech. Salve 10, 2000, č. 4., s. 29-38
THESING Gilbert: List z misií. Salve 1, 1991, č. 1., s. 17
TISCHNER Józef: Víra a potřeby světa. Salve 7, 1997, č. 2., s. 22-25
TOBOLKOVÁ Markéta: Proměny pašijí v Hořicích na Šumavě. Salve 14, 2004, č. 2., s. 87-98
TORRELL Jean-Pierre: Adoro Te devote: nejkrásnější modlitba sv. Tomáše Akvinského. Salve 15, 2005, č. 2., s. 65-72
TRESMONTANT Claude: Otázka Bož existence. Salve 3, 1993, č. 1., s. 13-17
TRESMONTANT Claude: Výklad učení rabiho Ješuy, kap. XVI – „Nesuďte“. Salve 4, 1994, č. 1., s. 49-50
TRETERA Rajmund Jiří: XXIV. kolokvium evropského práva. Salve 4, 1994, č. 3., s. 62-64
TUGWELL Simon: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Salve 14, 2004, č. 3., s. 7-23
TUGWELL Simon: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Salve 13, 2003, č. 3., s. 14-23
TUGWELL Simon: Dominikánská teologie modlitby [1]. Salve 6, 1996, č. 4., s. 42-48
TUGWELL Simon: Dominikánská teologie modlitby [2]. Salve 7, 1997, č. 1., s. 34-39
TUGWELL Simon: Pojetí morálky u sv. Tomáše Akvinského. Salve 5, 1995, č. 1., s. 20-23
TUGWELL Simon: Učenost, svatost a spiritualita. Salve 1, 1991, č. 2., s. 3-8
TÝN Tomáš: Přijmout nadpřirozeno. Salve 2, 1992, č. 3., s. 56-59
VANDROVEC Alexius: Abatyše s kvazibiskupskou jurisdikcí. Salve 16, 2006, č. 1, s. 93–98
VANNI Ugo: Milenarismus: kritéria pro křesťanské rozlišování Apokalypsy 20, 1-10 [1]. Salve 9, 1999, č. 3., s. 12-24
VANNI Ugo: Milenarismus: kritéria pro křesťanské rozlišování Apokalypsy 20, 1-10 [2]. Salve 9, 1999, č. 4., s. 2-15
VESELÝ Jiří Maria: Evangelium podle Ježíše: z Kumránu. Salve 8, 1998, č. 4., s. 22-26
VITORIA Francisco de: Nástin individuálních a společenských lidských práv. Salve 11, 2001, č. 4., s. 59-64
VLK Miloslav: Migrace v České republice a ve východní Evropě – výzva pro církev a společnost. Salve 14, 2004, č. 1., s. 12-21
VOGÜE Adalbert de: Eucharistie a mnišský život. Salve 10, 2000, č. 3., s. 31-39
VOPĚNKA Petr – ZAHRADNÍK Rudolf: Rozum a víra z pohledu Petra Vopěnky a Rudolfa Zahradníka.
Salve 13, 2003, č. 4., s. 45-48
WĘCŁAWSKI Tomasz: „Mezi vámi to tak není“. Salve 12, 2002, č. 2., s. 53-71
WEIGEL George: Charakteristické znaky programu pontifikátu Jana Pavla II. Salve 10, 2000, č. 4., s. 46-48
WHITE Victor: Psychoanalytik a zpovědník. Salve 4, 1994, č. 4., s. 34-38
WIDER Dominik: Modlitba ve své rozmanitosti. Salve 10, 2000, č. 4., s. 15-28
WOJTYŁA Karol: Sounáležitost osoby s osobou. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 50-54
ZAHRADNÍK Rudolf – VOPĚNKA Petr: Rozum a víra z pohledu Petra Vopěnky a Rudolfa Zahradníka.
Salve 13, 2003, č. 4., s. 45-48
ZAWADA Marian: Étos pouště. Salve 13, 2003, č. 2., s. 44-54
ZAWADA Marian: Poznámky k mlčení Bílé soboty. Salve 8, 1998, č. 3., s. 33-37
ZAWADA Marian: Velké objevy Malé Terezie. Salve 7, 1997, č. 3., s. 7-13
ZEDNÍČEK Miroslav: Jáhenky v církvi. Salve 15, 2005, č. 1., s. 109-112
ZIOŁO Michał: Kým je křesťanský mnich? Salve 2, 1992, č. 2., s. 57-59
ŻYCIŃSKI Józef: Duchovní Evropa. Salve 7, 1997, č. 2., s. 18-22
[nepodepsáno]: 6. 10. se dožívá osmdesáti let otec Vít Beneš OP. Salve 2, 1992, č. 3., s. 60
[nepodepsáno]: Boží prozřetelnost. Salve 2, 1992, č. 4., s. 21-24
[nepodepsáno]: Cena „Kateřiny Sienské“. Salve 1, 1991, č. 1., s. 5
[nepodepsáno]: Česká Caritas Christi děkuje Pánu za 25 let své existence. Salve 5, 1995, č. 1., s. 45-47
[nepodepsáno]: Ďábel v křesťanské teologii. Salve 2, 1992, č. 4., s. 2
[nepodepsáno]: Dominikánská rada mladých. Salve 1, 1991, č. 2., s. 29-31
[nepodepsáno]: Dominikánská rodina v československé provincii. Salve 1, 1991, č. 1., s. 5
[nepodepsáno]: Jan Pavel II. ke kapitulářům. Salve 1, 1991, č. 3., s. 29
[nepodepsáno]: Jiří Maria Veselý OP. Salve 8, 1998, č. 4., s. 17-21
[nepodepsáno]: K nedožitým 70-inám Otca Gregora Hajdu. Salve 1, 1991, č. 1., s. 10
[nepodepsáno]: Kristus se zkříženými pažemi. Salve 9, 1999, č. 1., s. 28-30
[nepodepsáno]: Křesťanství a Zen. Salve 2, 1992, č. 4., s. 25
[nepodepsáno]: Laici v Polsku. Salve 1, 1991, č. 1., s. 7
[nepodepsáno]: Medzinárodné stretnutie dominikánských laikov v Toulouse a Prouilhe. Salve 1, 1991, č. 1., s. 9-10
[nepodepsáno]: Otec Tomáš Týn O. P. – oběť za svobodu církve v Československu. Salve 1, 1991, č. 1., s. 11
[nepodepsáno]: Pět století od objevení a začátku evangelizace amerického kontinentu (1492-1992). Salve 1, 1991, č. 4., s. 20-21
[nepodepsáno]: Představuje se… Salve 1, 1991, č. 1., s. 7
[nepodepsáno]: Samota. Salve 4, 1994, č. 3., s. 3-5
[nepodepsáno]: Smrt „biskupa rebela“. Salve 1, 1991, č. 2., s. 29
[nepodepsáno]: Svatořečení blažené paní Zdislavy. Salve 1, 1991, č. 1., s. 12
[nepodepsáno]: Svatý ve světě. Salve 1, 1991, č. 1., s. 8
[nepodepsáno]: Tajemství Slova – tajemství Reality. Salve 2, 1992, č. 4., s. 26-28
[nepodepsáno]: Založení řádu v Keni. Salve 1, 1991, č. 1., s. 5
[nepodepsáno]: Život se nemůže zastavovat u počátečních bojů a nejistot. Salve 4, 1994, č. 2., s. 46-55

EDICE:

AELRED z RIEWAULX: Oration Pastoralis. Salve 7, 1997, č. 2., s. 34-37
ANSELM z CANTERBURY: Modlitba sv. Anselma, arcibiskupa z Canterbury, před přijímáním Těla a Krve Páně.
Salve 4, 1994, č. 2., s. 56-57
BÍLOVSKÝ Bohumír Hynek: Kázání na neděli druhou po Třech králích. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 74-85
Bl. ALŽBĚTA od Trojice: Chválou slávy Trojice. Nebe ve víře 32.42–44. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 173–178
CLAVERI Pierre: Homilie. Salve 6, 1996, č. 3., s. 44-48
COUTURIER Marie-Alain: Svatební kázání. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 86-93
CYPRIÁN: O jednotě církve. Salve 7, 1997, č. 1., s. 28-33
Dom PATRIK: Homilie u příležitosti 25. výročí opatské benedikce, Nový Dvůr 2. února 2006. Salve 16, 2006, č. 1, s. 70–71
DOROTHEOS z Gazy: O pocitu ukřivdění. Salve 1, 1991, č. 4., s. 8-10
DUBSKÝ Jiljí: Kázání na Zelený čtvrtek r. 1974. Salve 4, 1994, č. 1., s. 56-59
DUBSKÝ Jiljí: Kázání o utrpení Páně (postní doba 1974). Salve 4, 1994, č. 1., s. 52-56
Exordium Parvum. O počátcích kláštera v Cîteaux. Salve 16, 2006, č. 1, s. 39–54
GUITTON Jean: Otevřené dopisy. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 5-11
HILDEGARDA z BINGEN: Z myšlenek sv. Hildegardy. Salve 8, 1998, č. 3., s. 30-32
IRENEJ z LYONU: Křesťanská svoboda v „Adversus haereses“. Salve 11, 2001, č. 4., s. 26-31
JAN PAVEL II.: Dopis generální kapitule Řádu kazatelů. Salve 11, 2001, č. 3., s. 7-9
JAN PAVEL II.: List Jana Pavla II. kardinálu Edwardu Cassidymu. Salve 8, 1998, č. 2., s. 2
JAN PAVEL II.: Slavnostní promluva o Evropě v Santiagu de Compostela. Salve 12, 2002, č. 1., s. 10-14
JAN ze STERNGASSEN: O tvářnosti Boha. Salve 6, 1996, č. 4., s. 37-41
JORDÁN SASKÝ: Dopisy Dianě d´Andalò. Salve 14, 2004, č. 3., s. 85-93
KATEŘINA SIENSKÁ: Dva listy papeži Řehoři XI. Salve 15, 2005, č. 1., s. 51-56
LAZECKÝ František: Noční rozhovor. Salve 5, 1995, č. 2., s. 3-11
Le CORBUSIER: Poslední sbohem příteli. Salve 14, 2004, č. 4., s. 87-88
LUTHER Martin: Výklad na Magnificat. Salve 13, 2003, č. 1., s. 43-49
MISTR ECKHART: Dialog „In principio“. Rozmluva mistra s učedníkem o Bohu a stvoření. Salve 11, 2001, č. 2., s. 34-48
MISTR ECKHART: Traktát „O odloučenosti“. Salve 11, 2001, č. 4., s. 33-45
MISTR ECKHART: Traktát „O vznešeném člověku“. Salve 11, 2001, č. 1., s. 20-30
Obnovení pastorace migrantů a uprchlíků. [dokument] Salve 14, 2004, č. 1., s. 78-88
Obrana míru v Katechismu katolické církve. Salve 15, 2005, č. 3., s. 81-83
ORIGENES: O modlitbě. Salve 6, 1996, č. 3., s. 19-27
Pravá láska a čistota. [dokument] Salve 14, 2004, č. 3., s. 73-78
PRUTKÝ Remedius Václav: Misionářem u pramenů Nilu. Salve 13, 2003, č. 2., s. 67-75
SAVONAROLA Girolamo: Pojednání o Ježíšově lásce. Salve 2, 1992, č. 4., s. 11-20
SCOTUS Duns: Desatero a přirozený zákon. Salve 15, 2005, č. 4., s. 39-48
TAULER Jan: Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali chválit Boha. Salve 5, 1995, č. 1., s. 3-7
VACKOVÁ Růžena: Dopis generálnímu tajemníkovi OSN. Salve 15, 2005, č. 1., s. 99-106
Vatikánský seznam nejlepších filmů. [dokument] Salve 14, 2004, č. 2., s. 7-8
WALZ Angelus: Z duchovních dopisů Jordána Saského. Salve 2, 1992, č. 4., s. 34-38
ZVĚŘINA Josef: Dva dopisy biskupu F. Tomáškovi o Chartě 77. Salve 12, 2002, č. 2., s. 44-4

RECENZE:

BARTOŇ Josef: [rec.] Jiří Hanuš: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století (s antologií textů).
Salve 15, 2005, č. 3., s. 131-133
BEDŘICH Martin: [rec.] Theodórétos z Kyrru: Historia Religiosa. Salve 16, 2006, č. 2, s. 132–133
DUKA Dominik: Recenze. Salve 8, 1998, č. 1., s. 46-48
DUKA Dominik: Recenze. Salve 8, 1998, č. 2., s. 47-48
DUKA Dominik: Recenze. Salve 8, 1998, č. 3., s. 49-52
DUKA Dominik: Recenze. Salve 8, 1998, č. 4., s. 46-47
DUKA Dominik: Recenze. Salve 9, 1999, č. 1., s. 45-48
DUKA Dominik: Recenze. Salve 9, 1999, č. 2., s. 46-48
DUKA Dominik: Recenze. Salve 9, 1999, č. 3., s. 41-44
DUKA Dominik: Recenze. Salve 9, 1999, č. 4., s. 48-52
DUKA Dominik: Recenze. Salve 10, 2000, č. 1., s. 45-48
DUKA Dominik: Recenze. Salve 10, 2000, č. 2., s. 41-43
DUKA Dominik: Recenze. Salve 10, 2000, č. 4., s. 49-52
DUKA Dominik: Recenze. Salve 11, 2001, č. 1., s. 52-55
DUKA Dominik: Recenze. Salve 11, 2001, č. 2., s. 53-57
DUKA Dominik: Recenze. Salve 11, 2001, č. 3., s. 64-68
DUKA Dominik: [rec.] Agostino Casaroli, Trýzeň trpělivost. Salve 11, 2001, č. 4., s. 70-71
DUKA Dominik: [rec.] Carlos Fuentes, Pohřbené zrcadlo. Salve 13, 2003, č. 3., s. 88-89
DUKA Dominik: [rec.] Ctirad Václav Pospíšil OFM, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia.
Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 95-96
DUKA Dominik: [rec.] David Flusser, Ježíš. Salve 12, 2002, č. 2., s. 80-81
DUKA Dominik: [rec.] J. Fuchs: Problém přístupu k Písmu. Salve 2, 1992, č. 2., s. 10
DUKA Dominik: [rec.] Ignacio Ramonet, Tyranie médií. Salve 14, 2004, č. 3., s. 107
DUKA Dominik: [rec.] In omnibus caritas. Sborník KTF UK Praha, svazek IV. Salve 12, 2002, č. 2., s. 78-79
DUKA Dominik: [rec.] Ján Mišovic, Víra v dějinách zemí Koruny České. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 98-99
DUKA Dominik: [rec.] Jaroslav Novosad, Štěpán Trochta (Svědek T). Salve 11, 2001, č. 4., s. 71-72
DUKA Dominik: [rec.] Jindřich Marek, Háchovi melody Boys. Salve 14, 2004, č. 2., s. 103-104
DUKA Dominik: [rec.] Jonathan Luxmoore – Jolanta Babiuchová, Vatikán a rudý prapor (Boj o duši východní Evropy).
Salve 13, 2003, č. 3., s. 87
DUKA Dominik: [rec.] Józef Bocheński, Mezi logikou a vírou. Salve 11, 2001, č. 4., s. 67-68
DUKA Dominik: [rec.] Manfred Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky. Salve 12, 2002, č. 2., s. 79-80
DUKA Dominik: [rec.] Martin Weis, Mariánské květy. Salve 14, 2004, č. 2., s. 105-106
DUKA Dominik: [rec.] Metoděj Habáň a český tomismus (K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století).
Salve 14, 2004, č. 2., s. 104-105
DUKA Dominik: [rec.] Paul Johnson: Dějiny Židovstva. Salve 4, 1994, č. 4., s. 61-62
DUKA Dominik: [rec.] Pavel Preiss, František Antonín Špork barokní kultura v Čechách. Salve 13, 2003, č. 3., s. 89-90
DUKA Dominik: [rec.] Peter Neuner, Ekumenická teologie. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 97-98
DUKA Dominik: [rec.] Tomáš Pěkný: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Salve 5, 1995, č. 2., s. 55-56
DUKA Dominik: [rec.] Pinchas E. Lapide: Řím a Židé. Salve 4, 1994, č. 4., s. 62-63
DUKA Dominik: [rec.] Schalom Ben-Chorin: Bratr Ježíš, Matka Maria, Pavel. Salve 5, 1995, č. 1., s. 47-48
DUKA Dominik: [rec.] Werner Trutwin: Otváral nám Písma (Úvod do světa Biblie). Salve 5, 1995, č. 2., s. 55
DUKA Dominik: Z nových knih. Salve 6, 1996, č. 1., s. 46-48
DUKA Dominik: Z nových knih. Salve 6, 1996, č. 2., s. 46-48
DUKA D. – MENDELOVÁ E.: Recenze. Salve 7, 1997, č. 4., s. 49-51
FABOVÁ Melinda: [rec.] Petr Caban: Dejiny liturgickej hudby. Salve 15, 2005, č. 2., s. 127-128
FILIP Štěpán M.: [rec.] Ctirad Václav Pospíšil (uspoř.): Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem.
Salve 13, 2003, č. 4., s. 91-92
FILIP Štěpán M.: [rec.] David Berger: Thomas von Aquin und die Liturgie. Salve 15, 2005, č. 2., s. 128-130
FILIP Štěpán M.: [rec.] Jacques Maritain: Láska a přátelství. Salve 15, 2005, č. 3., s. 133-135
FILIP Štěpán M.: [rec.] Jesús García López: Cuadernos de Anuario Filosófico. Series universiaria, n. 88.
Salve 14, 2004, č. 1., s. 92-95
FILIP Štěpán M.: [rec.] Roberto Di Ceglie (a cura di): Verità della Rivelazione, I filosofi moderni della „Fides et ratio“.
Salve 13, 2003, č. 4., s. 90-91
FILIP Štěpán M.: [rec.] Tomáš Špidlík: Eucharistie – lék nesmrtelnosti. Salve 15, 2005, č. 2., s. 130-131
GRUNDMAN Ludvík: [rec.] Charles Journet: Promluvy o milosti. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 199–200
HARÁK Ivo: [rec.] Adam Rosacius, Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia / Řeč oslavující ožití Čech.
Salve 13, 2003, č. 2., s. 92-95
HARÁK Ivo: [rec.] Daniel Nitsch, Dva ať jsou jedno skrze lásku. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 96-97
HARÁK Ivo: [rec.] Dariusz Tomasz Lebioda: Descartova lebka. Salve 14, 2004, č. 4., s. 108-109
HARÁK Ivo: [rec.] Eva Fibichová a kol., Keltové na Strakonicku (Keltové – podivuhodný lid); Ondřej Fibich, Židé na Strakonicku.
Salve 12, 2002, č. 1., s. 73
HARÁK Ivo: [rec.] Christian Adolph Pescheck, Čeští exulanti v Sasku. Salve 14, 2004, č. 1., s. 97-98
HARÁK Ivo: [rec.] Jan Čep: Cesta na jitřní; Jan Čep: Umění a milost. Salve 13, 2003, č. 4., s. 83-85
HARÁK Ivo: [rec.] Jan Cholínský: Poutník Josef Kalvoda. Salve 13, 2003, č. 4., s. 85-86
HARÁK Ivo: [rec.] Jan Kačer, Jedu k mámě. Salve 14, 2004, č. 2., s. 107
HARÁK Ivo: [rec.] Jan Lukeš, Hry doopravdy. Salve 14, 2004, č. 3., s. 108-109
HARÁK Ivo: [rec.] Jan z Příbramě: Život kněží táborských. Salve 15, 2005, č. 4., s. 128-130
HARÁK Ivo: [rec.] Jaroslav Durych, Polemiky a skandály. Salve 13, 2003, č. 1., s. 79-81
HARÁK Ivo: [rec.] Jaroslav Durych, Esej o umění; Jaroslav Durych publicista. Salve 11, 2001, č. 4., s. 73-74
HARÁK Ivo: [rec.] Matěj Václav Štejer, Žáček aneb Výborný způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti.
Salve 13, 2003, č. 2., s. 92
HARÁK Ivo: [rec.] Mojmír Trávníček, Skryté letokruhy. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 101-102
HARÁK Ivo: [rec.] Ondřej Fibich: Rytíři svatého Jana. Salve 15, 2005, č. 4., s. 127-128
HARÁK Ivo: [rec.] Roman Ferstl: Mladý Zdeněk Kalista. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 197–199
HARÁK Ivo: [rec.] Věra Frolcová, Velikonoce v české lidové kultuře. Salve 13, 2003, č. 1., s. 78
HARÁK Ivo: [rec.] Zbyněk Hejda: Cesta k Cerekvi. Salve 15, 2005, č. 1., s. 115-117
HARÁK Ivo: [rec.] Zdeněk Urbánek, Stránky z deníků. Salve 14, 2004, č. 1., s. 99-100
HARÁK Ivo: [rec.] Zdeněk Vyhlídal, Obrozenecký spisovatel Matěj Václav Sychra (Život a dílo). Salve 13, 2003, č. 3., s. 83-85
HARÁK Ivo: [rec.] Země dobrá, to jest země česká. Salve 12, 2002, č. 2., s. 75-76
HARÁK Ivo: [rec.] Žena krásná náramně. Salve 13, 2003, č. 1., s. 78-79
HARÁK Ivo: Recenze. Salve 11, 2001, č. 2., s. 49-53
KOHUT Pavel Vojtěch: [rec.] Christopher Hayden: Modlit se s Písmem. Úvod do praxe lectio divina.
Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 202–203
KOHUT Pavel Vojtěch: [rec.] Jacques Philippe: Vnitřní svoboda. Síla víry, naděje a láska. Salve 14, 2004, č. 4., s. 107-108
KOHUT Pavel Vojtěch: [rec.] Maciej Zięba OP a Michał Zioło OCSO: Lekarstwo życia. Salve 15, 2005, č. 4., s. 130-131
KOLÁČEK Josef: [rec.] Vittorio Messori, Conversione. Salve 12, 2002, č. 1., s. 70
LINKA Jan: [rec.] Hana Rysová – Václav Cílek: Tichý břeh světa. Salve 16, 2006, č. 1, s. 133–134
LINKA Jan: [rec.] Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury. Salve 16, 2006, č. 1, s. 134–136
MED Jaroslav: [rec.] Charles Péguy, Eva. Salve 14, 2004, č. 1., s. 95-97
MENDELOVÁ Edita: [rec.] David Rankin, Tertullianus a církev. Salve 12, 2002, č. 1., s. 71-72
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Georg Holzherr, Řehole Benediktova (komentář´. Salve 12, 2002, č. 1., s. 72
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Hugh Lawrence, Dějiny středověkého mnišství. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 100-101
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Karl Suso Frank, Dějiny křesťanského mnišství. Salve 13, 2003, č. 3., s. 85-86
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Małgorzata Borkowska, Kristus – život Marmionův. Salve 12, 2002, č. 1., s. 71
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Oblak nevědění. Salve 10, 2000, č. 2., s. 43-44
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Palládios, Poučné příběhy pro komořího Lausa. Salve 13, 2003, č. 1., s. 82-83
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Richard Rohr a Joseph Martos, Cesta divokého muže. Salve 13, 2003, č. 1., s. 81-82
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Sv. Bazil Veľký, Povzbudenie mladým, Listy I., Listy II., Hexaémeron. Salve 12, 2002, č. 3-4., s. 99-100
MENDELOVÁ Edita: [rec.] Thomas Merton, Sedmistupňová hora. Salve 13, 2003, č. 1., s. 81
MENDELOVÁ E. – DUKA D.: Recenze. Salve 7, 1997, č. 4., s. 49-51
PAVLÍK Jiří: [rec.] Manfred Frank: Co je neostrukturalismus. Salve 13, 2003, č. 4., s. 88-89
POSPÍŠIL C. V.: [rec.] Paul Tillich, Odvaha být. Salve 14, 2004, č. 2., s. 106
RAJLICH Jan: [rec.] Max Thurian: Marie, Matka Pána. Salve 2, 1992, č. 2., s. 48
SCHMIDT Norbert: [rec.] Donald B. Cozzens, Měnící se tvář kněžství. Reflexe nad krizí kněžské duše.
Salve 13, 2003, č. 3., s. 81-82
SCHMIDT Norbert: [rec.] Dušan Foltýn a kolektiv: Encyklopedie moravských a slezských klášterů.
Salve 15, 2005, č. 1., s. 117-118
SCHMIDT Norbert: [rec.] Jean Guitton, Môj filozofický testament. Salve 13, 2003, č. 1., s. 77
SCHMIDT Norbert: [rec.] John Pawson: Leçons du Thoronet. Salve 16, 2006, č. 3–4, s. 200–202
SCHMIDT Norbert: [rec.] Karl Lehmann, Es ist Zeit an Gott zu denken. Salve 11, 2001, č. 4., s. 65-66
SCHMIDT Norbert: [rec.] Koncepce úprav liturgického prostoru; Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von gottesdienstlichen Räumen – Handreichung. Salve 12, 2002, č. 2., s. 73-75
SCHMIDT Norbert: [rec.] Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice. Salve 12, 2002, č. 1., s. 73-75
SCHMIDT Norbert: [rec.] Otto F. A. Meinardus, Two Thousand Years of Coptic Christianity. Salve 13, 2003, č. 3., s. 82-83
SCHMIDT Norbert: [rec.] Timothy Radcliffe OP, I Call You Friends. Salve 11, 2001, č. 4., s. 68-70
SCHMIDT Norbert: [rec.] Ulrich Engel: Dominikánská spiritualita. Salve 13, 2003, č. 4., s. 82-83
ŠTAMPACH Odilo: Z nových knih. Salve 6, 1996, č. 3., s. 48-51
ŠTICA Petr: [rec.] Arno Anzenbacher: Křesťanská sociální etika: úvod a principy. Salve 15, 2005, č. 1., s. 118-119
ŠTICA Petr: [rec.] Bernhard Häring: Bez východiska? Salve 16, 2006, č. 2, s. 130–132
ŠTICA Petr: [rec.] Tomáš Petráček: Marie-Joseph Lagrange. Bible a historická metoda. Salve 16, 2006, č. 1, s. 131–133
ŠVACHOVÁ Dorta: [rec.] Tadeusz Dzidek: Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga. Salve 13, 2003, č. 4., s. 87-88
TATRANSKÝ Tomáš: [rec.] Karel Říha, Identita a relevance. Salve 12, 2002, č. 2., s. 76-78
TRÁVNÍČEK Mojmír: [rec.] Milan Badal: Ranní rozcvičky. Salve 16, 2006, č. 2, s. 129
ŽŮREK Jiří: [rec.] Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR.
Multifunkční informační centrum v Ústavu pro klasická studia AV ČR. Salve 13, 2003, č. 2., s. 95-96
[nepodepsáno]: Recenze. Salve 7, 1997, č. 3., s. 48
[nepodepsáno]: Recenze. Salve 7, 1997, č. 1., s. 45-48
[nepodepsáno]: Recenze. Salve 7, 1997, č. 2., s. 48

DALŠÍ:

BEDOUELLE Guy: Spiritulita sv. Domonika. Krystal OP, příloha Salve 4/2000
JORDANI Raymundus: Rozjímání o lásce boží. Praha, Krystal OP, příloha Salve 4/98
THÉRY G.: Hlavní rysy dominikánského učení o duchovním životě. Krystal OP, příloha Salve 4/1999

Komentáře nejsou povoleny.