KONTAKT A REDAKCE

Salve je recenzovaný odborný teologický časopis. Vychází čtyřikrát ročně.
Kontakt na autory je na vyžádání na mailu: salve.op@seznam.cz
Pro českou dominikánskou provincii vydává Krystal OP, s. r. o., Husova 234/8, Praha 1

Označené příspěvky procházejí recenzním řízením dvou nezávislých posuzovatelů oslovených redakcí.
Redakce přijímá příspěvky bez nároku na autorský honorář.
Pokyny pro autory.

Své ohlasy, dotazy, připomínky a kritiky posílejte na adresu redakce:

Salve
Husova 234/8, Praha 1 110 00
e-mail: salve.op@seznam.cz

 

REDAKCE

čestný šéfredaktor /
Dominik Duka OP

šéfredaktor /
Benedikt Mohelník OP 

výkonný redaktor /
Martin Bedřich
Norbert Schmidt 

redakční rada /
Josef Bartoň 
Dominika Bohušová OP
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP 
Štěpán Filip OP 
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Pavel Vojtěch Kohut OCD
Jiří Pavlík 
Tomáš Petráček 
Oldřich Selucký
Karel Šprunk
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Radek Tichý
Alexius Vandrovec OSB
David Vopřada

jazyková korektura /

Jan Linka

překlad do angličtiny /
Diana Kopřivová OP

obálka a grafická úprava tištěného vydání /
Otakar Karlas a Norbert Schmidt

sazba tištěného vydání /
Pavel Vodička

tisk /
Omikron Praha, s. r. o.

 

 

cena čísla 100 Kč, roční předplatné 375 Kč, sponzorské 600 Kč

ISSN 1213-6301

 

Komentáře nejsou povoleny.