Josef Bartoň

PhDr. Josef Bartoň (* 1966 Kladno) vystudoval obory latina, řečtina, bohemistika na FF v Brně a náboženské nauky na KTF v Praze. Jako odborný asistent přednáší řečtinu, latinu a staroslověnštinu na KTF UK a věnuje se teorii překladu Nového zákona. Kromě toho se v rámci Centra biblických studií (společného pracoviště ETF UK a Filozofického ústavu AV ČR) zabývá novozákonními apokryfy. Publikoval mj. učební texty příslušných jazyků (např. Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP, Praha 2004; Uvedení do klasické staroslověnštiny Karolinum Praha 1999/2004; V. Vondrák – J. Bartoň, Vokabulář klasické staroslověnštiny KLP Praha 2004), několik překladů, zejména z řečtiny (např. ve svazku Příběhy apoštolů – Novozákonní apokryfy II, Vyšehrad, Praha 2004), a články a recenze v odborných i populárních časopisech (např. Salve, Listy filologické, Teologické texty, Theologická revue HTF UK, Orthodox revue, Perspektivy, Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů). Naposledy se autorsky podílel na slovníku Jak zacházet s náboženskými výrazy: pravopis, výslovnost, tvary, význam, (J. Šimandl – O. Mádr – J. Bartoň – J. Hlavsová, Academia, Praha 2004) a vydal svou disertaci Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) (Česká biblická společnost, Praha 2009). Podrobnější bibliografii lze nalézt na jeho osobní stránce.

Komentáře nejsou povoleny.