1/2024 – kontemplativní modlitba

Editorial

Denisa Červenková CSTF
Kontemplace jako účast na Božím trojičním životě

Thomas Keating OCSO
Tradiční směs
Kontemplativní zdroje modlitby usebrání

Miloš Hrdý
Knihy jako milníky na cestě k Bohu

Věřící lidé se učí meditovat obtížněji než ostatní
Rozhovor s Laurencem Freemanem OSB

Vladimír Volráb
Světové společenství pro křesťanskou meditaci a Bonnevaux

Oldřich Jirsa
Kolínský klášter

Hana Říhová
Fortna – meditovat s otevřenými dveřmi

Elva Frouz
Kontemplace a Komunita Noe

Josef Prokeš
Lomec – místo pro všechny hledající, které samo hledá

Jan Staroba
Revitalizace duše
Pozvání na meditace v broumovském klášteře

Radek Navrátil OFMCap
Projekt olomouckých kapucínů Zažij ticho

Dariusz Hybel – Maksymilian Nawara OSB
Výjimečné místo duchovní praxe

Albert Holzknecht SJ – Ruben Enxing
Dům HohenEichen
Prostor pro exercicie v tichu

bratr Miloš OFMCap
Kontemplativní modlitba v Žilině

Anketa o meditaci

Warren Kinghorn
Duchapřítomnost: Tomistická prozíravost a dnešní praxe všímavosti

Kevin Kraft
Může meditace změnit váš život?
Základní principy meditace z neurologické a psychologické perspektivy

John Borelli
Úvahy nad Listem biskupům katolické církve o některých aspektech křesťanské meditace

Socha, reliéf, hlubotisk, kresba – pořád ta samá práce
Návštěva u Moniky Immrové

English Summary

Obálka ke stažení .pdf