Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ZNEUŽÍVÁNÍ 3/2019

Editorial

Marek Drábek OPraem
Sexuální zneužívání dětí

Massimo Faggioli
Katolická krize způsobená sexuálním zneužíváním jako krize teologická
Vynořující se témata

Gilles Berceville OP
Manipulovaná víra

Slávka Karkošková
Proč se o mnohých případech sexuálního zneužívání dozvídáme až s odstupem let?

Martin Vaňáč
Chronologie sexuálních skandálů v katolické církvi

Marek Drábek OPraem
Pachatelé z řad kněží

Navzdory selhání a hříšnosti hlásat evangelium
Rozhovor s apoštolským nunciem Charlesem D. Balvem

Christoph Schönborn OP
Odpovědnost církve Přednáška na Katolické teologické fakultě Vídeňské univerzity

Doris Reisingerová
O břemeni být obětí aneb o nemožnosti odpuštění

Martina Vintrová
Kanonická ustanovení ohledně sexuálního zneužívání nezletilých v historii latinské církve

Různá církevní opatření pro ochranu dětí

Jiří Zajíc
Otazníky nad katolickou výchovou

English Summary

Obálka ke stažení .jpg