(ANTI-)MODERNISMUS 1907-2007 – 3/2007

Editorial

Otto Weiss
Katolický modernismus
(Pojem – sebeidentifikace – podoby – důsledky)

Guy Bedouelle OP
Pius X.: nesmlouvavý papež nebo reformátor?

Tomáš Petráček
Arcibiskup a „jeho modernista“
E. I. Mignot a A. Loisy – příběh zapovězeného přátelství

Štěpán M. Filip OP
Moderní encyklika proti modernismu
aneb Co je dosud platné z encykliky Pascendi Dominici gregis?

Benedict T. Viviano OP
Církev v moderním světě a francouzští dominikáni

Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906

Jaroslav Hrdlička
Idea „zápasu“ ve střetech českých radikálně modernistických nacionalistů a jejich odpůrců v letech 1919-20
(Karel Farský, František Kovář a František Kordač)

Milost rozumět své době a milovat ji
Rozhovor s Bernardem Montagnesem OP

Církev v době (anti-)modernistické krize
Přehled hlavních událostí

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)