Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

(ANTI-)MODERNISMUS 1907-2007 – 3/2007

Editorial

Otto Weiss
Katolický modernismus
(Pojem – sebeidentifikace – podoby – důsledky)

Guy Bedouelle OP
Pius X.: nesmlouvavý papež nebo reformátor?

Tomáš Petráček
Arcibiskup a „jeho modernista“
E. I. Mignot a A. Loisy – příběh zapovězeného přátelství

Štěpán M. Filip OP
Moderní encyklika proti modernismu
aneb Co je dosud platné z encykliky Pascendi Dominici gregis?

Benedict T. Viviano OP
Církev v moderním světě a francouzští dominikáni

Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906

Jaroslav Hrdlička
Idea „zápasu“ ve střetech českých radikálně modernistických nacionalistů a jejich odpůrců v letech 1919-20
(Karel Farský, František Kovář a František Kordač)

Milost rozumět své době a milovat ji
Rozhovor s Bernardem Montagnesem OP

Církev v době (anti-)modernistické krize
Přehled hlavních událostí

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary