Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

25 LET SVOBODY – 3/2014

Editorial

Jaroslav Šebek
Několik poznámek k církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody

Tomáš Halík
Vyrovnání s minulostí
Pokus o reflexi a osobní vzpomínky

Daniel Kroupa
Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989

Tomáš Machula
Teologické fakulty po čtvrtstoletí svobody

Miloslav Vlk
Kroky na cestě smíření Čechů a Němců

Pavel Černý
Po ekumenickém chodníku
Úspěchy a úskalí ekumenického dialogu a spolupráce v Čechách

Benedikt Mohelník OP
Prorocký duch nesmí ustat
Klikatá cesta bratří Kazatelů čtvrtstoletím svobody

Světla a stíny
Anketa (K. Bendová, F. X. Halas, J. Hanuš, T. Holub, B. Kubáčková, V. Malý, A. Opatrný, J. Pleskot, A. Randa, J. Regner, J. Royt, G. I. Vlková)

Dominik Duka OP
Doslov o kořenech osvobození církve

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)