25 LET SVOBODY – 3/2014

Editorial

Jaroslav Šebek
Několik poznámek k církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody

Tomáš Halík
Vyrovnání s minulostí
Pokus o reflexi a osobní vzpomínky

Daniel Kroupa
Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989

Tomáš Machula
Teologické fakulty po čtvrtstoletí svobody

Miloslav Vlk
Kroky na cestě smíření Čechů a Němců

Pavel Černý
Po ekumenickém chodníku
Úspěchy a úskalí ekumenického dialogu a spolupráce v Čechách

Benedikt Mohelník OP
Prorocký duch nesmí ustat
Klikatá cesta bratří Kazatelů čtvrtstoletím svobody

Světla a stíny
Anketa (K. Bendová, F. X. Halas, J. Hanuš, T. Holub, B. Kubáčková, V. Malý, A. Opatrný, J. Pleskot, A. Randa, J. Regner, J. Royt, G. I. Vlková)

Dominik Duka OP
Doslov o kořenech osvobození církve

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)