4/2023 Přehled vybraných slovenských platforem zaměřených na duchovní život a reflexi víry

Nakladatelství

SLOVENSKÁ BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ

www.biblickaspolocnost.sk

Občanské sdružení, které v roce 2007 dokončilo práci na prvním slovenském ekumenickém překladu Bible. Vydává také materiály a pomůcky ke studiu Bible pro děti i dospělé a realizuje audiovizuální projekty, jako je např. audio Bible nebo Bible pro neslyšící.

SLOVO MEDZI NAMI

www.slovomedzinami.sk

Nakladatelství slovenských redemptoristů. Vydává tituly zaměřené na mužskou a ženskou spiri­tua­litu, manželství, modlitbu a pastoraci.

SPOLOK SV. VOJTECHA

www.ssv.sk

Patrně nejstarší a největší mainstreamové katolické nakladatelství na Slovensku.

VARŠTAK KAPUCÍNSKA GRAFICKÁ DIELŇA A VYDAVATEĽSTVO MINOR

www.varstak.sk

Grafické studio, za kterým stojí teolog, filozof a kapucín Ladislav Tkáčik. Pozoruhodné a ve slovenském prostředí naprosto ojedinělé s ohledem na kvalitní výtvarné provedení. Knihy vydává nakladatelství MINOR, které patří slovenským kapucínům.

VER.SK

www.ver.sk

Nakladatelství a online obchod s křesťanskými produkty. Vzniklo jako občanská iniciativa. Jeho součástí je také online magazín.

VYDAVATEĽSTVO DOBRÁ KNIHA

www.dobrakniha.sk

Nakladatelství slovenských jezuitů. Patrně největší produkce knih s duchovní tematikou – biblistika, teologie, filozofie, beletrie. Vydává také jedno z nejrozšířenějších slovenských katolických periodik POSOL.

VYDAVATEĽSTVO DOMINIKÁNI

www.vydavatelstvo.dominikani.sk

Menší nakladatelství slovenských dominikánů zaměřené na dominikánské autory a tituly věnované dominikánské spiritualitě.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO

www.donbosco.sk

Nakladatelství slovenských salesiánů s produkcí zaměřenou na mládež a praktickou pastoraci.

VYDAVATEĽSTVO KUMRAN

www.kumran.sk

Nakladatelství navázané na charizmaticky zaměřený okruh spolupracovníků slovenských redemptoristů. Vydává beletrii a duchovní literaturu především amerických autorů, včetně těch z protestantského prostředí.

VYDAVATEĽSTVO LÚČ

www.luc.sk

Konzervativně laděné nakladatelství, které se svými tituly hlásí k proudu slovenských církevních historiků (Milan S. Ďurica, Emília Hrabovec aj.), kteří ve svých textech prosazují pozitivní pohled na období Slovenského státu a osobnosti, jež se s ním pojí. Vydávají také tituly Jána Ch. Korce, Roberta Saraha a překlady titulů od trapistů z Nového Dvora.

VYDAVATEĽSTVO NOVÉ MESTO

www.nm.sk/obchod

Nakladatelství Hnutí fokoláre. Vydává tituly věnované fokolarínské spiritualitě, ale i překlady knih o synodalitě a II. vatikánském koncilu. Každý druhý měsíc vychází také stejnojmenný časopis.

VYDAVATEĽSTVO PETRUS

Nakladatelství krásné a odborné literatury včetně klasických děl světové literatury a původní slovenské prózy a poezie.

VYDAVATEĽSTVO PORTA LIBRI

www.porta.sk

Nakladatelství Církve bratrské, vydávají hlavně tituly zaměřené na osobní a duchovní rozvoj. Patrně nejrozšířenější jsou jejich edice díla C. S. Lewise.

VYDAVATEĽSTVO SERAFÍN

www.serafin.sk

Nakladatelství slovenských františkánů. Kvalitní domácí i překladová literatura – teologie, filozofie, duchovní život, františkánská spiritualita, literatura pro děti a mládež.

VYDAVATEĽSTVO ZACHEJ

www.zachej.sk

Tituly zaměřené převážně na lidovou zbožnost.

Odborné časopisy

ČASOPIS PAMÄŤ NÁRODA

www.upn.gov.sk/sk/casopis-pamat-naroda

Časopis, který vydává slovenský Ústav paměti národa. Zabývá se činností bezpečnostních a represivních složek v době nesvobody na Slovensku včetně pronásledování křesťanských církví. Vychází čtyřikrát do roka.

FILOZOFIA – FILOZOFICKÝ ČASOPIS

www.filozofia.sav.sk/sk

Akademický open-access časopis, který vydává Filozofický ústav Slovenské akademie věd. Uveřejňuje výsledky základního výzkumu z oblasti filozofie a příbuzných věd. Vychází jednou měsíčně.

HISTORIA ECCLESIASTICA

www.historiaecclesiastica.sk

Akademický open-access časopis, který vydává Řeckokatolická teologická fakulta v Prešově. Vychází dvakrát ročně.

OSTIUM

www.ostium.sk

Recenzovaný open-access internetový časopis, který vydává studie z oblasti humanitních věd. Vychází čtyřikrát do roka.

PHILOSOPHICA CRITICA

www.philosophicacritica.ukf.sk

Mezinárodní open-access akademický časopis zaměřený na filozofii, který vydává Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře.

STUDIA BIBLICA SLOVACA

www.biblica.sk

Recenzovaný open-access akademický časopis zaměřený na zkoumání Bible především po stránce filologické, historické, exegetické a teologické. Vydává ho Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta UK v Bratislavě. Vychází dvakrát ročně.

TEOLOGICKÝ ČASOPIS

www.tftu.sk/teologicky-casopis

Recenzovaný open-access akademický časopis, který vydává Teologická fakulta Trnavské univerzity. Vychází dvakrát ročně.

TESTIMONIA THEOLOGICA

www.fevth.uniba.sk/veda/testimonia-theologica

Akademický open-access časopis, který vydává Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Vychází dvakrát ročně.

TESTIMONIUM FIDEI

www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-teologie-a-katechetiky/e-testimonium-fidei.html

Akademický open-access časopis zaměřený na teologii a katechetiku, který vydává Katedra evangelikální teologie a misie Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici. Vychází dvakrát ročně.

VERBA THEOLOGICA

www.verba.ktfke.sk

Akademický open-access časopis, který vydává teologická fakulta Katolické Univerzity v Ružomberoku. Vychází dvakrát ročně.

Časopisy a online platformy

CHCEM VIAC

www.chcemviac.com

Portál, který provozuje Slovenské evangelizační středisko – evangelikální sdružení, které se zaměřuje na novou evangelizaci – vytváření formačních materiálů a interaktivních nástrojů zvlášť ke studiu Bible, jakož i organizací seminářů a konferencí. Provozuje také menší nakladatelství, které vydává překlady titulů amerických protestantských autorů.

KATOLICKÉ NOVINY

www.katolickenoviny.sk

Nejrozšířenější a nejstarší vnitrocírkevní mainstreamový týdeník vydávaný Spolkem sv. Vojtěcha. Obdoba českého Katolického týdeníku.

MARTINDOM

www.martindom.sk

Portál provozuje jedno z největších slovenských křesťanských společenství – společenství při bratislavském Dómu sv. Martina. Pořádá semináře a vydává formační materiály zaměřené na osobní a duchovní rozvoj.

MOJA KOMUNITA

www.mojakomunita.sk

Nástroj, který umožňuje farnostem, sborům, společenstvím, jakož i jednotlivcům snadné vytvoření webových stránek a blogů. Zároveň je propojuje a vytváří prostředí pro sdílení materiálů, pozvánek a zpráv z křesťanského prostředí.

PRAVIDELNÁ DÁVKA

www.pravidelnadavka.sk

Vzdělávací iniciativa mladých pro mladé. Tvoří podcast zaměřený na interdisciplinární dialog mezi filozofií, náboženstvím, historií a exaktní vědou.

ROZMER

www.rozmer.sk

Časopis pro křesťanskou duchovní orientaci vydává Centrum pro studium sekt jako odborné pracoviště Ekumenické rady církví v SR. Zaměřením připomíná český religionistický čtvrtletník Dingir.

SLOVO

www.casopisslovo.sk

Časopis slovenských řeckokatolíků. Vychází v Prešově. Pestrý obsah určený pro různé věkové kategorie informuje o dění v řeckokatolické církvi.

SLOVO+

www.slovoplus.sk

Online portál a noviny zaměřené na pastoraci rodin.

SLOVO MEDZI NAMI

www.slovomedzinami.sk

Časopis slovenských redemptoristů. Obsahuje krátké meditace k liturgickým čtením během roku. Každé číslo je tematicky zaměřené na konkrétní otázky křesťanského života.

SPOLOČNOSŤ PRE OTVORENÉ KRESŤANSTVO 21. STOROČIA

www.ok21.sk

Občanské sdružení provozující online platformu pro reflexi aktuálního dění v církvi a dialog mezi náboženstvím a kulturou, uměním, humanitními i přírodními vědami.

SVET KRESŤANSTVA

svetkrestanstva.postoj.sk

Online portál, který funguje jako jedna z hlavních sekcí webu konzervativního deníku POSTOJ.

TEOLOGICKÉ FÓRUM – FK

www.teoforum.sk

Občanské sdružení, které od roku 1995 spojuje zájemce o teologii v duchu II. vatikánského koncilu a v kontextu současné kultury. Jednou z jeho vedoucích osobností je teolog a kněz Karol Moravčík.

VERBUM

www.verbumcasopis.sk

Konzervativně orientovaný časopis, ideově i personálně navazuje na formační a akademické aktivity SPOLOČENSTVA LADISLAVA HANUSA – www.slh.sk. Monotematická čísla vycházejí dvakrát až třikrát ročně.

ZASVÄTENÝ ŽIVOT

www.zasvatenyzivot.sk

Časopis slovenských řeholníků, který vydává Konference vyšších řeholních představených na Slovensku. Vychází dvakrát ročně a je následně dostupný také online.

Rádia a televize

LIFE TV

www.lifetv.sk

Projekt zastřešený ekumenickým občanským sdružením Mládež pro Krista, jehož cílem je moderním způsobem přemýšlet a mluvit o Bohu a duchovním životě v současném světě.

LUX TELEVÍZIA

www.tvlux.sk

Mainstreamová katolická televize, kterou provozuje Konference biskupů Slovenska ve spolupráci s produkčním studiem Lux Communication.

RÁDIO 7

www.radio7.sk

Ekumenické křesťanské rádio, které provozuje mezinárodní nezisková organizace Trans World Radio. Má svou pobočku také v České republice.

RÁDIO LUMEN

www.lumen.sk

Mainstreamová katolická rozhlasová stanice, kterou vlastní a provozuje katolická církev na Slovensku.

Připravili Jaroslav Šubrt a Rút Matisovská OP.