4/2023 – Rejstřík článků 2023

ROZHOVORY:

HÁBL Radek: Máme jedny z nejpřísnějších podmínek oddlužení. [Rozhovor vedla Klára Jirsová.] Salve 33, 2023, č. 2, s. 163–166.

MARTINEK Michael: Brát lidi bez jakýchkoli nálepek. [Rozhovor vedli Matěj Jirsa a Tomáš Sixta.] Salve 33, 2023, č. 3, s. 203–207.

NOVÁKOVÁ Věra: „Jsem na odchodu. Stojím ve dveřích. Ale kam?“ [Rozhovor vedl Petr Beneš.] Salve 33, 2023, č. 1, s. 153–160.

OLÁH Michal: Je potřeba vést dialog, a to za každou cenu. [Rozhovor vedla Rút Matisovská OP.] Salve 33, 2023, č. 4, s. 65–73.

SZABÓ Miloslav: Klerofašisté, ľudácké dědictví a současné kulturní války. [Rozhovor vedl Norbert Schmidt.] Salve 33, 2023, č. 4, s. 93–121.

ANKETY:

Anketa o LGBTQ+ (Dagmar Křížková, Jiří Votava, Petr Kratochvíl, Martina Viktorie Kopecká, Ema Pospíšilová, Františka Jirousová, Tom Bílý, Hana Strašáková ad.). Salve 33, 2023, č. 3, s. 187–194.

Jaká jsou specifika současného slovenského křesťanství? (F. Mikloško, I. Šimko, I. Eľko, Š. Hríb, M. Kocúr, M. Kováč, I. Mrvová, M. Žák SDB, D. Mačura OP). Salve 33, 2023, č. 4, s. 49–62.

ČLÁNKY:

ANZENBACHER Vilém: Milostivé léto v České republice. Salve 33, 2023, č. 2, s. 151–161.

BENEŠ Petr: Důvěra a víra ve světle některých biblických témat a obrazů. Salve 33, 2023, č. 1, s. 41–51.

BINDER Ivo: Biblia pauperum Vojmíra Vokolka. Salve 33, 2023, č. 2, s. 193–195.

BREITSAMETER Christoph – GOERTZ Stephan: Homosexualita a katolicismus: úvod do problematiky. Salve 33, 2023, č. 3, s. 99–107.

COLEMAN Simon: Evangelium prosperity. Pojednání o charizmatu, kontroverzi a kapitalismu. Salve 33, 2023, č. 2, s. 169–189.

ČARNÁ Daniela: Mapy a kostely Otise Lauberta. Salve 33, 2023, č. 4, s. 177–182.

DOLEŽALOVÁ Antonie: O dluhu, dlužnících a věřitelích. Salve 33, 2023, č. 2, s. 137–148.

ELLIOTT John H.: Žádné Boží království pro hošany aneb Co skutečně řekl Pavel? Verše 1Kor 6,9–10 v souvislostech. Salve 33, 2023, č. 3, s. 63–97.

EVERS Dirk: Jsme náš mozek? Lidská identita v napětí mezi teologií a vědou. Salve 33, 2023, č. 3, s. 135–149.

GNUSE Robert K.: Sedm textů o homosexualitě. Biblické pasáže používané k odsouzení homosexuality. Salve 33, 2023, č. 3, s. 27–60.

HLAVÁČEK Karel: Úpadek celospolečenské důvěry a krize tradiční politiky. Kterým směrem dnes upřít naději? Salve 33, 2023, č. 1, s. 111–124.

JIRSA Matěj: Kam dál? Enda McDonagh a sestra Gramick jako vzory pro další cestu církve v otázkách LGBTQ+. Salve 33, 2023, č. 3, s. 209–213.

JIRSOVÁ Klára: Fotografie Libuše Jarcovjákové. Salve 33, 2023, č. 3, s. 217–219.

KOLÁŘOVÁ Lucie: O důvěře v lidských dějinách. Salve 33, 2023, č. 1, s. 25–38.

KRATOCHVÍL Zdeněk: Důvěra jako předpoklad orientace na světě a předstupeň víry. Salve 33, 2023, č. 1, s. 11–22.

KROUTVOR Josef ml.: Horský křišťál. Vánoční příběh o kávě a důvěře. Salve 33, 2023, č. 1, s. 147–151.

LAWLER Michael G. – SALZMAN Todd A.: Lichva a homosexuální chování: paralelní teologické cesty? Salve 33, 2023, č. 3, s. 119–126.

LINTNER Martin M.: Transgender: proces hledání identity mezi přírodou, kulturou a osobním vyzráváním. Teologicko-etická konfrontace. Salve 33, 2023, č. 3, s. 151–162.

LOVAŠ Karol: Svoboda, tvořivost, dialog – papežova inspirace pro slovenskou církev. Salve 33, 2023, č. 4, s. 85–91.

MATISOVSKÁ Rút: „Raději smrt než hřích.“ Případ beatifikace na Slovensku: Anna Kolesárová. Salve 33, 2023, č. 4, s. 159–175.

MORAVČÍK Karol: Slovenský katolicismus – porevoluční vývoj, současnost a perspektiva. Salve 33, 2023, č. 4, s. 15–34.

NEŠPOR Zdeněk R.: Církve a stát tři dekády po něžné revoluci. Salve 33, 2023, č. 4, s. 37–45.

PAVLÍK Jiří: Queer teologie. Salve 33, 2023, č. 3, s. 165–183.

PETRÁČEK Tomáš: Důvěra jako pojem a fenomén církevních dějin. Salve 33, 2023, č. 1, s. 65–74.

PLÁTOVÁ Jana: Může být bohatý člověk spasen? Klementův výklad perikopy o povolání bohatého člověka. Salve 33, 2023, č. 2, s. 57–67.

POLAK Regina: Ztráta důvěry jako mene tekel pro církev. Salve 33, 2023, č. 1, s. 77–96.

PROKEŠ Josef: Tvořivý rozměr důvěry v životě farnosti. Salve 33, 2023, č. 1, s. 99–109.

SALVET Ondřej: Důvěra v teologii aneb teologie důvěry. Salve 33, 2023, č. 1, s. 53–62.

SEKERÁK Marián: Evropu obchází strašidlo liberalismu. Politické intervence slovenské katolické hierarchie a její boj za „tradiční hodnoty“. Salve 33, 2023, č. 4, s. 135–157.

SCHMIDT Norbert: Provazochodec. Salve 33, 2023, č. 1, s. 165–166.

SIXTA Tomáš: Důvěra v text a v jeho význam. Umberto Eco a George Steiner jako dva způsoby odpovědi na hermeneutiku podezření. Salve 33, 2023, č. 1, s. 127–145.

SIXTA Tomáš: Kalendárium vztahu společnosti a LGBTQ+ osob. Salve 33, 2023, č. 3, s. 17–24.

SIXTA Tomáš: Průkopník Jiří Skoblík: úvod do teologické reflexe fenoménu transsexuality. Salve 33, 2023, č. 3, s. 129–133.

STRIET Magnus: Víra ve stvoření a koncepty homosexuality. Salve 33, 2023, č. 3, s. 109–117.

STROUKAL Dominik – PETERKA Pavel: Mohou být peníze bez dluhu? Příklad Bitcoinu. Salve 33, 2023, č. 2, s. 125–134.

ŠTICA Petr: Etická kritéria pro ukládání peněz. Podněty ze současné etické debaty v německém jazykovém prostředí. Salve 33, 2023, č. 2, s. 109–122.

ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ Agáta: Pátrání po katolících v nejnovějších dějinách katolické církve na Slovensku. Salve 33, 2023, č. 4, s. 125–133.

ULLMAN Hyacint: Ježíš a peníze. Salve 33, 2023, č. 2, s. 37–54.

VAĎURA Petr: Když se církev rozděluje na tématu LGBTQ+. Salve 33, 2023, č. 3, s. 197–200.

VLKOVÁ Gabriela Ivana: Peníze a Bible. Salve 33, 2023, č. 2, s. 13–33.

VOPŘADA David: „Achab se rodí den co den.“ Peníze a almužna jako prostředek vykoupení? Salve 33, 2023, č. 2, s. 71–82.

ZAHRADNÍK Petr: Pojednání o vývoji funkcí, forem, smyslu i vnímání peněz. Salve 33, 2023, č. 2, s. 85–105.

EDICE:

FRANTIŠEK: Být tvůrci pokoje a svornosti. Salve 33, 2023, č. 4, s. 77–81.

RECENZE:

PETRÁČEK Tomáš: [rec.] Apofthegmata. Výroky a příběhy pouštních otců. Salve 33, 2023, č. 2, s. 197–199.

SIXTA Tomáš: [rec.] Tančit s protiklady: Koncepce možného Boha v díle Richarda Kearneyho. Salve 33, 2023, č. 4, s. 198–201.

SIXTA Tomáš: [rec.] V co (ne)věří generace Z: Sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 2022. Salve 33, 2023, č. 4, s. 193–197.