800 LET DOMINIKÁNŮ – 4/2016

Editorial

Oldřich Selucký
Bratr Dominik
Cesty k duchovní podobě

Paul Murray OP
Jak kázat v dnešní době

Alain Quilici OP, Guy Bedouelle OP
Dominikánský společný život

Basil Cole OP
Studium v dominikánském řádu

Irenej Šiklar OP
Růženec
Zamyšlení na téma jedné modlitby

Co pro mě znamená být dominikánem?
Anketa
(T. Machula, M. R. Mináriková OP, D. Duka OP, J. H. Miyamoto OP, S. Böhmer OP,
G. M. Nissim OP, W. Giertych OP)

Adrien Candiard OP
Přátelstvím a studiem
Dominikáni ve službě dialogu s islámem

Jean Jacques Pérennès OP
Bratr Pierre Claverie OP
Svědek víry 20. století

Wojciech Jędrzejewski OP
Evangelizovat, nebo vychovávat?
Dominikánská pastorace mladých v Polsku

Raúl Gómez Sánchez OP
Cesty prošlapané bratry kazateli v Kolumbii
Počátky, vrcholy a současnost provincie sv. Ludvíka Bertranda

Thu Lieu OP, Thom Nguyen OP, The Tran OP
Zkušenost naděje sester dominikánek z Tam Hiep ve Vietnamu

Mezi milosrdenstvím a pravdou není rozpor
Rozhovor s magistrem řádu dominikánů Brunem Cadorém OP

Christoph Schönborn OP
Kázání na Boží Tělo

Legenda k obrazovému doprovodu
Anotace
English Summary
Obálka ke stažení