Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

800 LET DOMINIKÁNŮ – 4/2016

Editorial

Oldřich Selucký
Bratr Dominik
Cesty k duchovní podobě

Paul Murray OP
Jak kázat v dnešní době

Alain Quilici OP, Guy Bedouelle OP
Dominikánský společný život

Basil Cole OP
Studium v dominikánském řádu

Irenej Šiklar OP
Růženec
Zamyšlení na téma jedné modlitby

Co pro mě znamená být dominikánem?
Anketa
(T. Machula, M. R. Mináriková OP, D. Duka OP, J. H. Miyamoto OP, S. Böhmer OP,
G. M. Nissim OP, W. Giertych OP)

Adrien Candiard OP
Přátelstvím a studiem
Dominikáni ve službě dialogu s islámem

Jean Jacques Pérennès OP
Bratr Pierre Claverie OP
Svědek víry 20. století

Wojciech Jędrzejewski OP
Evangelizovat, nebo vychovávat?
Dominikánská pastorace mladých v Polsku

Raúl Gómez Sánchez OP
Cesty prošlapané bratry kazateli v Kolumbii
Počátky, vrcholy a současnost provincie sv. Ludvíka Bertranda

Thu Lieu OP, Thom Nguyen OP, The Tran OP
Zkušenost naděje sester dominikánek z Tam Hiep ve Vietnamu

Mezi milosrdenstvím a pravdou není rozpor
Rozhovor s magistrem řádu dominikánů Brunem Cadorém OP

Christoph Schönborn OP
Kázání na Boží Tělo

Legenda k obrazovému doprovodu
Anotace
English Summary
Obálka ke stažení