AMORIS LAETITIA 1-2/2018

Editorial

Petr Štica
Láska v rodině mezi ideálem, radostí a křehkostí
Stručné uvedení do posynodální apoštolské exhortace Amoris laetitia

Anne-Marie Pelletierová
Amoris laetitia – inspirace Božím slovem

Benedikt Mohelník OP
Svátost manželství v exhortaci Amoris laetitia

Unést napětí mezi ideálem a konkrétní situací lidí
Rozhovor s Alešem Opatrným o Amoris laetitia

Lukáš Nosek
Status quaestionis – pochyby kolem 8. kapitoly Amoris laetitia

Rocco Buttiglione
Průvodce pro nejisté křesťany. Otázky a odpovědi

Epistula Apostolica
Apoštolský list papeže Františka Mons. Sergiovi Alfredu Fenoyovi, biskupu v San Miquel, odpovědnému delegátu pastoračního regionu Buenos Aires

Základní kritéria pro využití 8. kapitoly Amoris laetitia
Pastorační region Buenos Aires

David Peroutka OCD
Amoris laetitia a rozlišování

Thomas Michelet OP
Amoris laetitia: poznámka sakramentální teologie k otázce přijímání rozvedenými a znovu sezdanými

Alain Mattheeuws SJ
Pastorační rozlišování po Amoris laetitia: projevit kairos

Marie Kolářová
Amoris laetitia – změny nezměnitelného učení církve?

Martin Staněk
Konvertité, iregulérní situace a radost lásky

Josef Prokeš
Živá pravdivost jako kritérium pro život církve

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary
Obálka ke stažení (.jpg)