Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

AMORIS LAETITIA 1-2/2018

Editorial

Petr Štica
Láska v rodině mezi ideálem, radostí a křehkostí
Stručné uvedení do posynodální apoštolské exhortace Amoris laetitia

Anne-Marie Pelletierová
Amoris laetitia – inspirace Božím slovem

Benedikt Mohelník OP
Svátost manželství v exhortaci Amoris laetitia

Unést napětí mezi ideálem a konkrétní situací lidí
Rozhovor s Alešem Opatrným o Amoris laetitia

Lukáš Nosek
Status quaestionis – pochyby kolem 8. kapitoly Amoris laetitia

Rocco Buttiglione
Průvodce pro nejisté křesťany. Otázky a odpovědi

Epistula Apostolica
Apoštolský list papeže Františka Mons. Sergiovi Alfredu Fenoyovi, biskupu v San Miquel, odpovědnému delegátu pastoračního regionu Buenos Aires

Základní kritéria pro využití 8. kapitoly Amoris laetitia
Pastorační region Buenos Aires

David Peroutka OCD
Amoris laetitia a rozlišování

Thomas Michelet OP
Amoris laetitia: poznámka sakramentální teologie k otázce přijímání rozvedenými a znovu sezdanými

Alain Mattheeuws SJ
Pastorační rozlišování po Amoris laetitia: projevit kairos

Marie Kolářová
Amoris laetitia – změny nezměnitelného učení církve?

Martin Staněk
Konvertité, iregulérní situace a radost lásky

Josef Prokeš
Živá pravdivost jako kritérium pro život církve

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary
Obálka ke stažení (.jpg)