ARABSKÉ KŘESŤANSTVÍ – 2/2016

Editorial

Lukáš Nosek
Prolegomena ke studiu arabského křesťanství
Identita – prvopočátky – současný obraz

Samir Khalil Samir SJ
Kulturní role křesťanů v arabském světě

Mlada Mikulicová
Islám a podmaněný lid
Pohled do knihy Žaka Tádžira Koptové a muslimové (Káhira 2010)

Jaroslav Franc
Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice

Michal Řoutil
Nevěřící, odejděte!
Současné pronásledování křesťanů ve vybraných muslimských zemích

Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall’Oglio
Kontext a edice dokumentu „O povolání mnišské komunity v muslimském světě“

Václava Benešová
Medailonek palestinských svatých Marie od Ukřižovaného Ježíše a Marie Alfonsíny

Lukáš Nosek
Manuál pro zdravý pohled na islám
Pokus o aplikaci závěrů deklarace Nostra aetate čl. 3

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)