Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ARABSKÉ KŘESŤANSTVÍ – 2/2016

Editorial

Lukáš Nosek
Prolegomena ke studiu arabského křesťanství
Identita – prvopočátky – současný obraz

Samir Khalil Samir SJ
Kulturní role křesťanů v arabském světě

Mlada Mikulicová
Islám a podmaněný lid
Pohled do knihy Žaka Tádžira Koptové a muslimové (Káhira 2010)

Jaroslav Franc
Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice

Michal Řoutil
Nevěřící, odejděte!
Současné pronásledování křesťanů ve vybraných muslimských zemích

Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall’Oglio
Kontext a edice dokumentu „O povolání mnišské komunity v muslimském světě“

Václava Benešová
Medailonek palestinských svatých Marie od Ukřižovaného Ježíše a Marie Alfonsíny

Lukáš Nosek
Manuál pro zdravý pohled na islám
Pokus o aplikaci závěrů deklarace Nostra aetate čl. 3

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)