Legenda k obrazovému doprovodu 2/2016

Obrazový doprovod k tomuto číslu Salve tvoří unikátní fotografie pořízené katolickým knězem a orientalistou Aloisem Musilem (1868–1944), o němž pojednává i jedna ze studií tohoto čísla. Zachytil na nich reálie a prostý život obyvatel Blízkého východu na přelomu 19. a 20. století. Zvláštní pozornost věnoval především místům spojeným s biblickou starozákonní tradicí a s životem místních křesťanských církví. Na svých cestách dokumentoval Svatou zemi (Jeruzalém, Betlém, Tantúm), Sinajský poloostrov (hora Sinaj, klášter sv. Kateřiny) a především Arabskou poušť (život pastevců, křesťanské poustevny a kostely). Fotografie zachycují způsob života, o němž byl Alois Musil přesvědčen, že zůstal téměř nezměněn již od dob biblických patriarchů. Na fotografiích jsou zachyceni také katoličtí misionáři působící v Orientu. Některé z fotografií publikoval Alois Musil ve svých německy, anglicky a česky psaných knihách.

Fotografie jsou dnes uchovány v archivu Muzea Vyškovska ve Vyškově a jsou publikovány s laskavým svolením a ve spolupráci s ředitelkou muzea Mgr. Monikou Pelinkovou a kurátorkou historické sbírky Mgr. Renatou Kotulánovou, kterým tímto velice děkujeme.