ATEISMUS 1/2012

Editorial 

Zdeněk R. Nešpor
Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů

František Burda
Nové paradigma společnosti „Bůh je mrtev“

Herbert Schnädelbach
Zbožný ateista

Existuje Bůh?
Rozhovor Josepha kardinála Ratzingera s Paolem Floresem d’Arcais

Anthony Kenny
Vědění, přesvědčení a víra

Andrzej Dragula
Pravděpodobnost Boha. O nejistotě a osamělosti ateismu

Robert Spaemann
Nesmrtelná zvěst

Klaus Müller
Myslet Boží existenci

Heinrich Watzka SJ
Věří ten, kdo věří v Boha, že Bůh existuje?
Jazykově-filozofická úvaha o skloubenosti presupozice existence a ontologie v klasických důkazech Boží existence

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

Bonus: Anketa mezi dětmi českých a německých škol o existenci Boha

celé číslo ke stažení (*.pdf)