ČÍST PÍSMO 4/21

Editorial

Petr Sláma
Tři způsoby, jak číst Bibli: filologicky, teologicky a spirituálně
Hermeneutická úvaha

Jean-Louis Chrétien – Patrick Faure
Číst dnes Bibli
Promluvy na konferenci v katedrále Notre-Dame v Paříži v postní době 2005

Yves-Marie Blanchard
Mají nám církevní otcové co říct k současné biblické exegezi?

Jiří Pavlík
Heterogenní vlivy na čtení Písma v rané církvi

Markéta Dudziková
Inspirativní rysy starověké alegorie

Markéta Dudziková – David Vopřada
Přechod Rudým mořem jako konkrétní příklad patristické exegeze

Otevírat Knihu Slova
Anketa
(Prokop Siostrzonek OSB, Ludmila Böhmová, Ladislav Heryán SDB, Monika Radovanská, Olga Navrátilová, Martin C. Putna, Denisa Červenková CSTF)

Petr Beneš CSsR
Bible jako interpretační klíč k moderní literatuře

Simone Weilová
Bůh hledající člověka

Petr Šimák
Kopce jako bílí sloni
K možnostem interpretace literárního textu

Robert V. Novák
Autorský komentář k obrazovému doprovodu

English Summary

Rejstřík článků 2021

Obálka ke stažení .jpg