4/2021 Autorský komentář k obrazovému doprovodu

Robert V. Novák

Jako grafik zacházím při své práci s velmi sofistikovanými tvary liter. Při rozhodování o jejich vhodnosti k užití při reprodukci textů musím řešit mnoho hledisek. V první řadě přemýšlím o tvarosloví písma ve vztahu k tématu, o zatížení oka ve vztahu k délce, struktuře a komplikovanosti textu a při navrhování musím mít na zřeteli ještě mnoho dalších aspektů. Zabývám se volným prostorem mezi jednotlivými písmeny i prostorem mezi řádky, které společně s takzvanou střední výškou písma zásadně ovlivňují kvalitu čtení. Návrhy grafické úpravy textů, ať jsou jakkoli podloženy odbornou znalostí, jsou navíc ještě doprovázeny i subjektivním pohledem, který má velký vliv na finální výtvarné vyznění úpravy textu.

Při návrhu ilustrací k tomuto číslu revue Salve jsem se chtěl od všech těchto hledisek osvobodit, opustit je a pokusit se přistoupit k textu ještě dvěma jinými způsoby. Jednak jsem zvolil pohled, který se zamýšlí nad texty zkušeností čtenáře. Sepsal jsem si tedy hesla, která se mi vybavila při rozjímání o psaném, respektive tištěném textu. Jedno heslo samozřejmě evokovalo druhé, jejich promícháním je ale ve výsledku možné soustředit se jen na vlastní konstatování, bez další souvislosti v řadě, která mi pod rukama vznikla.

Pak jsem se ale pokusil text nahlédnout očima dítěte, které k rozeznávání tvarů liter teprve přichází a psaný text začíná objevovat. To asi volně iniciovala má touha číst některé knihy znovu, jako bych je ještě neznal a četl je poprvé. K formálnímu vytvoření ilustrací jsem tedy využil dětskou stavebnici „Abeceda – skládačka s písmeny a čísly“ se základní geometrickou podobou verzálek naší abecedy, tak jak se je na počátku čtení učíme vnímat. Pro mne jako grafika je na této stavebnici zajímavé, že její tvůrci sice zvolili barevnost v základním maximálním kontrastu, tedy černé a bílé, které jsou při reprodukci textu nejrozšířenější a tradiční kombinací, ale použili ji v její negativní podobě – podklad je černý a litery bílé. Pomocí takto jednoduché techniky jsem se do tištěného slova snažil aplikovat neklid, který nás může přimět třeba i k trochu jinému čtení, než jakému jsme při dokonalosti současné technologie sazby navykli.

Robert V. Novák (* 1962) je grafický designér, fotograf, vizuální umělec, jehož tvorba se pohybuje na pomezí více disciplín. Původně se vyučil řemeslu litografa, grafickou úpravou tiskovin se ale začal zabývat až po roce 1989. Jako tvůrce grafického návrhu knih, katalogů a plakátů nebo celého grafického stylu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí a nakladatelství jako Divadlo Archa, Národní divadlo Brno, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, nakladatelství Arbor vitae, KANT, Torst, Triáda a další. Za svou práci získal řadu ocenění, např. několikrát cenu Nejkrásnější kniha roku, Czech Grand Design za úpravu žaltáře pro trapisty z francouzského Sept-Fons, Českého lva za plakát k filmu Alois Nebel. Vlastní volnou uměleckou tvorbu představil na samostatných výstavách jako Časový optimista v Západočeské galerii v Plzni (2013), ALBVM v brněnském Domě umění (2016) nebo Opustit toto místo v Domě umění v Českých Budějovicích (2018). V postní době roku 2019 proběhla v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze jeho „typografická“ intervence TXT.