CO JE TEOLOGIE? – 4/2007

Editorial

Víme dnes o Bohu víc, než věděli apoštolové?
Rozhovor s Christopherem kardinálem Schönbornem OP

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Náboženství ve světle teologie, religionistiky a filozofie

Štěpán M. Filip OP
Teologický pluralismus

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Světci – jediní nebo přinejmenším nejlepší teologové?
(Příspěvek k naznačení vztahu teologie a svatosti)

Štěpán M. Filip OP
Melchior Cano a jeho dílo De locis theologicis

Yves M.-J.Congar OP
Uvedení do postupu teologické práce

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Povzbuzení k pravé naději
Zamyšlení nad novou encyklikou Benedikta XVI.

Nevím, co je „klasická“ ilustrace Bible
Rozhovor s Václavem Sokolem, autorem výtvarného doprovodu čísla

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Rejstřík článků 2007

celé číslo ke stažení (*.pdf)