Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

CO JE TEOLOGIE? – 4/2007

Editorial

Víme dnes o Bohu víc, než věděli apoštolové?
Rozhovor s Christopherem kardinálem Schönbornem OP

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Náboženství ve světle teologie, religionistiky a filozofie

Štěpán M. Filip OP
Teologický pluralismus

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Světci – jediní nebo přinejmenším nejlepší teologové?
(Příspěvek k naznačení vztahu teologie a svatosti)

Štěpán M. Filip OP
Melchior Cano a jeho dílo De locis theologicis

Yves M.-J.Congar OP
Uvedení do postupu teologické práce

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Povzbuzení k pravé naději
Zamyšlení nad novou encyklikou Benedikta XVI.

Nevím, co je „klasická“ ilustrace Bible
Rozhovor s Václavem Sokolem, autorem výtvarného doprovodu čísla

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Rejstřík článků 2007