DŮVĚRA 1/23

Editorial

Zdeněk Kratochvíl
Důvěra jako předpoklad orientace na světě a předstupeň víry

Lucie Kolářová
O důvěře v lidských dějinách

Petr Beneš CSsR
Důvěra a víra ve světle některých biblických témat a obrazů

Ondřej Salvet
Důvěra v teologii aneb teologie důvěry

Tomáš Petráček
Důvěra jako pojem a fenomén církevních dějin

Regina Polak
Ztráta důvěry jako mene tekel pro církev

Josef Prokeš
Tvořivý rozměr důvěry v životě farnosti

Karel Hlaváček
Úpadek celospolečenské důvěry a krize tradiční politiky
Kterým směrem dnes upřít naději?

Tomáš Sixta
Důvěra v text a v jeho význam
Umberto Eco a George Steiner jako dva způsoby odpovědi na hermeneutiku podezření

Josef Kroutvor ml.
Horský křišťál. Vánoční příběh o kávě a důvěře

„Jsem na odchodu. Stojím ve dveřích. Ale kam?“
Rozhovor s malířkou Věrou Novákovou o Provazochodci, důvěře a hledání rovnováhy

Norbert Schmidt
Provazochodec

English Summary

Obálka ke stažení (.jpg)