DVACET LET REVUE SALVE

Slavnostní večer u příležitosti 20 let revue Salve
za účasti arcibiskupa Dominika Duky OP
a mnoha dalších hostů
klášter dominikánů u Sv. Jiljí v Praze
středa 27. října 2010

18:30 hodin děkovná bohoslužba v kostele sv. Jiljí
19:30 hodin debatní večer v barokním refektáři kláštera

Redakce Salve při příležitosti kulatého výročí založení časopisu připravila tematický večer, který by měl být jak reflexí vlastních aktivit, tak by měl přispět k zamyšlení nad křesťanskou vydavatelskou činností u nás. Šéfredaktor Duka pronese úvahu o roli teologických časopisů ve společnosti. Redaktor Martin Bedřich připomene dějiny revue Salve. V následující panelové diskusi, jíž se zúčastní zástupci předních českých nakladatelství s křesťanskou orientací, se bude hovořit o konkrétních zkušenostech na tomto poli, o vizích a akcentech, jež přináší naše doba, o smyslu vydávání křesťanských knih a časopisů. O těchto tématech spolu budou debatovat Jiří Hanuš z brněnského Centra pro studium demokracie a kultury, Zdeněk Jančařík SDB z nakladatelství Portál, Robert Krumphanzl z Triády a Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství.

Panelová debata se ke konci otevře všem přítomným hostům, mezi kterými snad přivítáme většinu přispěvatelů revue Salve, členů redakční rady, vážených odběratelů a čtenářů a dalších přátel.

© Petr Neubert

Ohlasy:

Perspektivy 22/2010:

Petr Macek: Předali nám štafetu, s. 1.

Salve představuje „noblesní“ katolicismus – anketa
(Brož, Doležal, Halík, Zajíc, Šebek), s. 2.

Pořádný časopis musí mít svůj styl… – Dvacet let revue Salve
Rozhovor s Norbertem Schmidtem, s. 4.