EKOLOGICKÁ ETIKA 4/2017

Editorial

Petr Štica
Péče o společný domov jako naléhavá etická výzva
Uvedení do encykliky Laudato si’ papeže Františka

Anketa o významu a potenciálu encykliky Laudato si’

Andreas Lienkamp
Mylně chápané „pověření vládnout“
Biblické podněty pro křesťanskou teologii stvoření a etiku životního prostředí

Ingeborg Gabrielová
Ekologie jako otázka „nového člověka“
Antropologické a sociálně-etické úvahy

Lucie Kolářová
Víra ve stvoření jako ekoetická perspektiva
Pojednání o vztahu teologie stvoření a etického přístupu k přírodě

Zdenka Sokolíčková
Tady jsme doma
Antroporelacionalita jako základ ekologické etiky

Michael Rosenberger
„Sůl země“ (Mt 5,13)
Přínos spirituality stvoření pro sekulární ekologickou etiku

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Moje jsou nebesa a moje je země“
Tvorstvo v duchovním zrání podle sv. Jana od Kříže

Daniel Pitín – Zpovědnice

Recenze a anotace

English Summary
Obálka ke stažení (.jpg)