Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

EKOLOGICKÁ ETIKA 4/2017

Editorial

Petr Štica
Péče o společný domov jako naléhavá etická výzva
Uvedení do encykliky Laudato si’ papeže Františka

Anketa o významu a potenciálu encykliky Laudato si’

Andreas Lienkamp
Mylně chápané „pověření vládnout“
Biblické podněty pro křesťanskou teologii stvoření a etiku životního prostředí

Ingeborg Gabrielová
Ekologie jako otázka „nového člověka“
Antropologické a sociálně-etické úvahy

Lucie Kolářová
Víra ve stvoření jako ekoetická perspektiva
Pojednání o vztahu teologie stvoření a etického přístupu k přírodě

Zdenka Sokolíčková
Tady jsme doma
Antroporelacionalita jako základ ekologické etiky

Michael Rosenberger
„Sůl země“ (Mt 5,13)
Přínos spirituality stvoření pro sekulární ekologickou etiku

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Moje jsou nebesa a moje je země“
Tvorstvo v duchovním zrání podle sv. Jana od Kříže

Daniel Pitín – Zpovědnice

Recenze a anotace

English Summary
Obálka ke stažení (.jpg)