EUCHARISTIE – 2/2005

Editorial

„Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)
Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem

Joseph kardinál Ratzinger
Hostina smířených – slavnost zmrtvýchvstání

Jan Słomka
Svatý Cyprián, otec latinské teologie eucharistie

Charles Journet
Mše svatá, neboli Trvání oběti Nového zákona

Štěpán M. Filip OP
„Duše svaté mešní oběti“ podle sv. Tomáše Akvinského

Jean-Pierre Torrell OP
Adoro Te devote – Nejkrásnější modlitba sv. Tomáše Akvinského

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Eucharistie: zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici
Mystická báseň Jana od Kříže Že dobře já znám pramen

Otec Jeroným
Dvě úvahy o kněžství

Naděje může taky jenom šeptat
Rozhovor se Zdeňkem Rotreklem

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)