Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

EUCHARISTIE – 2/2005

Editorial

„Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)
Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem

Joseph kardinál Ratzinger
Hostina smířených – slavnost zmrtvýchvstání

Jan Słomka
Svatý Cyprián, otec latinské teologie eucharistie

Charles Journet
Mše svatá, neboli Trvání oběti Nového zákona

Štěpán M. Filip OP
„Duše svaté mešní oběti“ podle sv. Tomáše Akvinského

Jean-Pierre Torrell OP
Adoro Te devote – Nejkrásnější modlitba sv. Tomáše Akvinského

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Eucharistie: zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici
Mystická báseň Jana od Kříže Že dobře já znám pramen

Otec Jeroným
Dvě úvahy o kněžství

Naděje může taky jenom šeptat
Rozhovor se Zdeňkem Rotreklem

Recenze

English Summary