FRANCOUZSKÝ KATOLICISMUS – 4/2009

Editorial

Tomáš Petráček
Moderna, laicita, církev
Fenomén francouzské církve v 19. a 20. století

Václav Ventura
Mission de France

Raymond Dirracau – Bernard Peyrous
Nová společenství ve Francii 1967-1987

Albert Rouet
Naděje v akci
Místní společenství v Poitiers

Antoine Guggenheim
Aaron Jean-Marie Lustiger, „apoštol a prorok“ (Ef 3,5)

Jean-Marie Lustiger
Srdce Evropy bije v Praze. A toto srdce je křesťanské!
Kázání v katedrále sv. Víta v Praze 2. dubna 1989

Marcel Gauchet – Frédéric Louzeau
Obtížná demokracie

Collège des Bernardins – církevní experiment v Paříži
Rozhovory s Msgr. J. Beauem, M. de Virvillem a A. Guggenheimem

Rozeznít paměť místa
Výstava Claudia Parmiggianiho v Collège des Bernardins
(22. 11. 2008 – 31. 1. 2009)

Kalendárium francouzské církve

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)