FRATELLI TUTTI 2/21

Editorial

Massimo Faggioli
Encyklika papeže Františka Fratelli tutti a nový věk zdí

Markus Vogt
Poselství encykliky Fratelli tutti v kontextu katolického sociálního učení

Marianne Heimbach-Steinsová – Eva Hänselmannová
Univerzální sourozenectví a sociální přátelství
Ústřední motivy encykliky Fratelli tutti

Denisa Červenková CSTF
„Teologie bratrství“: od mezináboženského k celospolečenskému dialogu

Tomáš Petráček
Překonat minulost nelze zapomněním
Paměť, vina a usmíření v encyklice Fratelli tutti

Anketa nad encyklikou Fratelli tutti
(Petr Fischer, Kristina Koldinská, Miroslava Němcová, Danuše Nerudová, Josef Pazderka, Jiří Přibáň, Petr Vizina)

Arnd Küppers
Nový pohled na sociální funkci vlastnictví

Johannes Wallacher
Za spravedlivé uspořádání světové ekonomiky
Podněty z Fratelli tutti

Ahmad al-Tajjib
Proslov na mezináboženském setkání v Abú Zabí

Jaroslav Franc
Fratelli tutti: Christiani et Muslimi

Norbert Schmidt
Josef Pleskot – Kyvadlo
aneb intuice a rozum

English Summary

Obálka ke stažení .pdf