Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

HLEDÁNÍ UNIVERZALITY – 4/2005

Editorial

Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle
Rozhovor s Petrem Dvořákem a Tomášem Halíkem o přirozeném zákonu a hledání univerzality

Aleš Caha
Příkazy přirozeného zákona – Tomáš Akvinský inspirován dílem Ciceronovým

Duns Scotus
Desatero a přirozený zákon

Karel Šprunk
Ke Scotově pojetí přirozeného zákona

Tomáš Chudý
Přirozené právo jako první milost

Albert-Peter Rethmann
Právo a morálka
Zamyšlení nad jejich sporným vztahem

Jürgen Habermas a Joseph kardinál Ratzinger
Předpolitické mravní základy svobodného státu
Mnichovská diskuse

Norbert Schmidt
Le Corbusierův Modulor

Dobrá fotka může vzniknout každou vteřinu
Rozhovor s Hanou Rysovou, autorkou výtvarného doprovodu tohoto čísla

Recenze

English Summary

Rejstřík článků 2005