HNĚV 1/22

Editorial

Marie J. Pitterová OP
Kdo odolá jeho hroznému hněvu? (Nah 1,6)
Boží hněv ve starozákonní perspektivě

Mireia Ryšková
Hněv v Novém zákoně

Apofthegmata pouštních otců o hněvu
(Úvod Jiří Pavlík)

William Mattison
Mravně dobrý hněv?
Od otázek kolem vindicatio k habitualizaci emocí

Alois M. Haas
Dies irae, dies illa

Tomáš Sixta
(Ne)hněvající se Kristus u některých autorů současné americké teologie

Jan od Kříže
O nedokonalostech, do kterých upadají začátečníci při neřesti hněvu
(Úvod Jan Andil OCD)

Pavel Pola OCD
Jak se správně hněvat

Francesca Šimuniová OSB
Nenechat hněvem pustošit svou duši

Papež František
Nechte ke mně přicházet maličké
Promluva před modlitbou Anděl Páně v neděli 3. října 2021
(Úvod Matěj Jirsa)

Být bojovníkem znamená dávat svůj hněv do služeb něčemu vyššímu
Rozhovor s psychoterapeutem Richardem Machanem

Petr Beneš CSsR
O hněvu v literatuře a jeho zpracování

Alexandra Alvarová
Epocha výdělečného hněvu

Guido Schlimbach
Na estetické úrovni dneška. Dá se „nahradit“ Rubens?
Kunst-Station Sankt Peter v Kolíně nad Rýnem a projekt „Replace Rubens“

English Summary

Obálka ke stažení (.jpg)