HODNOTY V ČASE 2/22

Editorial

Pavel Hošek
Evropské hodnoty, křesťanské hodnoty a kolektivní identita českého národa

Tomáš Petráček
„Přinášíme vám vaši tradiční kulturu!“
Proměny vnímání a prosazování hodnot v dějinách západního křesťanství

Dominik Opatrný
Kam se poděly tradiční hodnoty?
Poměr mezi kulturními tradicemi a mravními hodnotami podle Gaudium et spes

Massimo Faggioli
Jak překročit paradigma „buď hegemonie, anebo pronásledování“
Církev tváří v tvář pluralismu

Roger Scruton
Význam společné kultury
(Úvod Jakub Jirsa)

Anne-Marie Pelletierová
Zakoušení hranic a biblická moudrost

Timothy Radcliffe OP
Tradice a tvořivost: Paradigma Nového zákona

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
16. dubna. Máša leží na stole. Uvidím se s Mášou?

Petr Beneš
Komentář k Dostojevského Máše

Rozhodující je poctivost
Rozhovor s Danielem Pastirčákem

Martin Vaňáč
Mezi evangeliem a politikou
Zápas o „křesťanské hodnoty“ v ČR tváří tvář evropské migrační krizi v letech 2015–2016

Vnímání tradičních hodnot v české společnosti
Rozhovor se sociologem Vojtěchem Prokešem

Matej Cíbik
Politická korektnost a „cancel culture“
Hrozí nová totalita?

Lukáš Fošum OP
Nacházet smysl a dávat příklad
Poslušnost k autoritám na cestě hledání pravdy a dobra

Josef Kroutvor
Kresby, kresbičky i čmáranice
Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení (.jpg)