HUDBA A LITURGIE – 2/2008

Editorial

Josef kardinál Ratzinger
K teologickému základu liturgické hudby

František Kunetka SDB
Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae?

Friedhelm Mennekes SJ
Varhany a liturgie

Wolfgang Bretschneider
Vox clamantis – hudební skladatel Petr Eben
Nahlédnutí do planoucí duše

Jean-Rodolphe Kars
Dílo Oliviera Messiaena a katolická liturgie

Aron Jean-Marie kardinál Lustiger
Úvahy nad dílem Oliviera Messiaena

bratr Émile
Modlitba se zpěvy v Taizé

Zpěv žalmů – těžiště mnišské modlitby
aneb Jak postavit ofi cium na nohy
Rozhovor s otcem Mikulášem, novicmistrem a kantorem v klášteře Sept-Fons

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)