HUDBA A LITURGIE II – 2/2014

Editorial

Albert Gerhards
V napětí mezi slovem a znamením
Církevní hudba a teologický vývoj

Wolfgang Bretschneider
Radosti a bolesti reformy církevní hudby
Padesát let konstituce Sacrosanctum Concilium

Emmanuela Kohlhaasová
Hudba a spiritualita
Hudba jako prostor zakoušení Boha?

Wolfgang Bretschneider
Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále?

Varhany jsou jako harfa krále Davida
Rozhovor s Josefem Kšicou, regenschorim a varhaníkem dómu sv. Víta, Vojtěcha
a Václava

Anketa o hudbě a liturgii
(D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník, M. Rataj,
B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina)

Richard Mailänder
Staré nové formy
Kolínský evensong a adventní vigilie

Milada Jonášová
Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století
Repertoár a jeho interpreti

Brice Tissier
Gregoriánský chorál a současná hudba
Jaká srovnání se nabízejí?

Legenda k obrazovému doprovodu

Anotace

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)