Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

HUDBA A LITURGIE II – 2/2014

Editorial

Albert Gerhards
V napětí mezi slovem a znamením
Církevní hudba a teologický vývoj

Wolfgang Bretschneider
Radosti a bolesti reformy církevní hudby
Padesát let konstituce Sacrosanctum Concilium

Emmanuela Kohlhaasová
Hudba a spiritualita
Hudba jako prostor zakoušení Boha?

Wolfgang Bretschneider
Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále?

Varhany jsou jako harfa krále Davida
Rozhovor s Josefem Kšicou, regenschorim a varhaníkem dómu sv. Víta, Vojtěcha
a Václava

Anketa o hudbě a liturgii
(D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník, M. Rataj,
B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina)

Richard Mailänder
Staré nové formy
Kolínský evensong a adventní vigilie

Milada Jonášová
Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století
Repertoár a jeho interpreti

Brice Tissier
Gregoriánský chorál a současná hudba
Jaká srovnání se nabízejí?

Legenda k obrazovému doprovodu

Anotace

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)