Legenda k obrazovému doprovodu 2/2014

Číslo Salve o hudbě a liturgii jsme doprovodili ukázkami z díla jednoho z nejzajímavějších českých malířů mladší generace, Jaromíra Novotného. Sympatické na jeho díle je, že se vyznačuje touhou po jednoduchosti, redukci, oproštěnosti od velkých spekulací a gest. Novotný je advokátem soustředěnosti na detail, konkrétní úkol a vytrvalé úsilí. Nicméně, jak je vidět z jeho intervencí, nebojí se také vstoupit do „starých“ kontextů a vystavit své obrazy odvěkým základním lidským otázkám.

Jaromír Novotný (* 1974) studoval v letech 1993–1999 na AVU v Praze v ateliérech kresby Jitky Svobodové a konceptuálních tendencí Miloše Šejna. Z jeho samostatných výstav lze uvést např. Finisterrae, Geukens & De Vil, Antverpy (2009), Visible Paintings, Galerie Jiří Švestka, Berlín (2010), Černá, Galerie SPZ, Praha (2011), Jaromír Novotný, Kolumba – Muzeum umění arcidiecéze v Kolíně nad Rýnem (2012), Viditelné formáty, GHMP – Staroměstská radnice, Praha (2012), Guiding Lines, hunt kastner, Praha (2013), #11, Galerie Na shledanou, Volyně (2013/2014). Více naleznete na jeho internetových stránkách www.jaromirnovotny.com.