INKVIZICE 4/2011

Editorial

Tomáš Petráček
Inkvizice kacířských nepravostí
Inkvizice jako nástroj ideové kontroly a represe v transkulturní perspektivě

Inkvizice byla jedním z nástrojů „boje o duši“
Rozhovor s historikem Pawłem Krasem

Tomáš Černušák
Dominikáni české provincie jako inkvizitoři ve středověku

Bernard Gui OP
Practica officii Inquisitionis heretice pravitatis
Inkviziční manuál středověkého dominikána

Štěpán M. Filip OP
„Takový člověk je převrácený“
Sv. Tomáš Akvinský o (ne)tolerování heretiků

Karel Šprunk
Jak vidět inkvizici

Ludvík Grundman OP
Od souhlasu k omluvě…
Vývoj (teologické) reflexe inkvizice v katolické církvi

Guy Bedouelle OP
Inkvizice mezi dějinami a mýtem

Jan Hojda
„Kladivo na člověka“
Teologicko-antropologická interpretace uměleckého ztvárnění inkvizice ve filmu Kladivo na čarodějnice

František Burda
Inkviziční proces s českým undergroundem

Kalendárium inkvizice

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)