Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

ISLÁM 2-3/2017

Editorial

Lukáš Nosek
Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám

Christian W. Troll
Islám z pohledu křesťanské teologie

Giuseppe Scattolin
Bůh v islámu

Maurizio Borrmans
Muslimové před tajemstvím kříže
Odmítání, nebo nepochopení?

Louis Gardet – Georges Anawati
Úvod do muslimské teologie
Esej z komparativní teologie

Alberto Fabio Ambrosio
Boží hrad je středem dervišovy duše

Carlo Maria Martini
My a islám
Od přijetí k dialogu

Křesťanský pohled na islám
Pastorační pomůcka sicilské biskupské konference

Norbert Schmidt
Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím

Legenda k obrazovému doprovodu

Anotace

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)