ISLÁM 2-3/2017

Editorial

Lukáš Nosek
Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám

Christian W. Troll
Islám z pohledu křesťanské teologie

Giuseppe Scattolin
Bůh v islámu

Maurizio Borrmans
Muslimové před tajemstvím kříže
Odmítání, nebo nepochopení?

Louis Gardet – Georges Anawati
Úvod do muslimské teologie
Esej z komparativní teologie

Alberto Fabio Ambrosio
Boží hrad je středem dervišovy duše

Carlo Maria Martini
My a islám
Od přijetí k dialogu

Křesťanský pohled na islám
Pastorační pomůcka sicilské biskupské konference

Norbert Schmidt
Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím

Legenda k obrazovému doprovodu

Anotace

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)