Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

JAKO MUŽE A ŽENU JE STVOŘIL – 3-4/2002

Editorial

Jean Guitton
Otevřené dopisy

Raissa Maritainová
Pierre a Christine

„jako muže a ženu je stvořil“
Rozhovor s W. P. Robertsem o teologii manželství v USA

Michael G. Lawler
Manželství a svátost manželství

Tomasz Dostatni OP
Uzdravující moc svátosti manželství

Karol Wojtyła
Sounáležitost osoby s osobou

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Ekumenické aspekty udílení svátosti manželství

Edita Mendelová OP
Obraz manželství u sv. Jana Zlatoústého

Bohumír Hynek Bílovský
Kázání na neděli druhou po Třech králích

Marie-Alain Couturier OP
Svatební kázání

Recenze

English Summary

Rejstřík článků ročníku 2002