JERUZALÉM 4/20

Editorial

Jozef Jančovič
Jeruzalem a Sion v Starom zákone – privilegovaný Boží príbytok

Filip Čapek
Dějiny Jeruzaléma a „Šalomounova“ chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu

Aleš Weiss
Mezi nebem a zemí. Jeruzalém v rabínském judaismu

Pierbattista Pizzaballa OFM
Jeruzalém v křesťanském pohledu
Projev v Lassalle-Haus, centru vedeném švýcarskými jezuity v Curychu; 14.–15. září 2009

Mustafa Abú Sway
Islámská teologie (Svaté) země

Nezapomínejte na své arabské bratry
Rozhovor s dlouholetým zpravodajem České televize na Blízkém východě
Jakubem Szántó

David Vopřada
Dva Jeruzalémy. Křesťané prvních staletí a město Boží

Martin Bedřich
„Ani slunce tak pevného stanoviště nemá na nebi jako Jeruzalém na zemi“
Svaté město v raně novověké imaginaci

Olivier-Thomas Venard OP
Rozpolcené svědomí katolíka v Izraeli
Když praxe zpochybňuje teorii

Ivana Yael Nepalová
Jeruzalémská knihovna v Ústavu dějin umění AV ČR

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Rejstřík článků 2020

Obálka ke stažení .jpg