4/2020 Rejstřík článků 2020

ROZHOVORY:

PROKEŠ Josef: „Na horách sám se sebou“ (rozhovor vedl Norbert Schmidt). Salve 30, 2020, č. 2, s. 163–166.

PROKEŠ Vojtěch: Vnímání neděle v české společnosti [rozhovor vedl Josef Prokeš]. Salve 30, 2020, č. 2, s. 71–76.

SZÁNTÓ Jakub: Nezapomínejte na své arabské bratry (rozhovor vedla Alena Scheinostová). Salve 30, 2020, č. 4, s. 89–98.

TOKARCZUK Olga: Psaní je pro mě jednou z činností vedoucích k dobru [rozhovor vedla Janina Koźbiel]. Salve 30, 2020, č. 1, s. 111–120.

ANKETY:

Anketa o slavení (Radkin Honzák, Tomáš Holub, Jaroslav Pulkrábek, Jan Rybář SJ, Richard Hlaváček). Salve 30, 2020, č. 2, s. 151–161.

ČLÁNKY:

ABÚ SWAY Mustafa: Islámská teologie (Svaté) země. Salve 30, 2020, č. 4, s. 73–86.

ARMBRUSTER Ludvík – REGNER Jan: Víra a rituál. Zkušenost japonských skrytých křesťanů. Salve 30, 2020, č. 2, s. 59–69.

BEDŘICH Martin: „Ani slunce tak pevného stanoviště nemá na nebi jako Jeruzalém na zemi.“ Svaté město v raně novověké imaginaci. Salve 30, 2020, č. 4, s. 139–149.

BENEŠ Petr: Eucharistie jako zdroj křesťanského života. Salve 30, 2020, č. 2, s. 79–85.

CUNNINGHAM Adrian: Victor White a C. G. Jung. Věrné setkání bílé vrány a gnostika. Salve 30, 2020, č. 3, s. 37–52.

ČAPEK Filip: Dějiny Jeruzaléma a „Šalomounova“ chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu. Salve 30, 2020, č. 4, s. 29–40.

DOSTATNI Tomasz: „Židé jsou našimi bratry“. Toto učení Jana Pavla II. už ale vůbec neslyšíme. Salve 30, 2020, č. 1, s. 47–54.

DRAGUŁA Andrzej: Sekularizace, nebo desekularizace? Teologický model pro Polsko. Salve 30, 2020, č. 1, s. 31–44.

HOŠEK Pavel: Šabat a jeho význam v rabínském judaismu. Salve 30, 2020, č. 2, s. 11–20.

CHARET Francis Xavier: Dialog mezi psychologií a teologií. Korespondence C. G. Junga a Victora Whitea. Salve 30, 2020, č. 3, s. 13–34.

JANČOVIČ Jozef: Jeruzalem a Sion v Starom zákone. Privilegovaný Boží príbytok. Salve 30, 2020, č. 4, s. 13–27.

JANKOWSKI Damian: Kdy přijde změna? Po filmech Klérus a Hlavně to nikomu neříkej. Salve 30, 2020, č. 1, s. 81–91.

KAPLÁNEK Michal: Změní se slavení neděle po koronaviru? Salve 30, 2020, č. 2, s. 117–131.

NOWINA-KONOPKA Piotr: Corruptio optimi pessima aneb obílený hrob. Salve 30, 2020, č. 1, s. 57–67.

PAVLÍK Jiří: Sobota a neděle ve starověkém křesťanství. Salve 30, 2020, č. 2, s. 23–40.

PETRÁČEK Tomáš: Platnost, plnění, dispens. K povinnosti nedělní mše v historickém kontextu. Salve 30, 2020, č. 2, s. 43–57.

SZOSTEK Andrzej: Společné dobro – nelehká výzva pro politiky. Salve 30, 2020, č. 1, s. 93–108.

PIZZABALLA Pierbattista: Jeruzalém v křesťanském pohledu. Projev v Lassalle-Haus, centru vedeném švýcarskými jezuity v Curychu; 14.–15. září 2009. Salve 30, 2020, č. 4, s. 61–70.

SIXTA Tomáš: Křesťanství bez eucharistie – eucharistie bez křesťanství. Teologická reflexe slavení neděle v době koronaviru. Salve 30, 2020, č. 2, s. 87–114.

STEFANAZZI Mary: Victor White OP: Válka a narativ rozkvětu člověka. Salve 30, 2020, č. 3, s. 55–72.

VENARD Olivier-Thomas: Rozpolcené svědomí katolíka v Izraeli. Když praxe zpochybňuje teorii. Salve 30, 2020, č. 4, s. 151–163.

VOPŘADA David: Dva Jeruzalémy. Křesťané prvních staletí a město Boží. Salve 30, 2020, č. 4, s. 103–120.

WEISS Aleš: Mezi nebem a zemí. Jeruzalém v rabínském judaismu. Salve 30, 2020, č. 4, s. 43–59.

WIERZBICKI Alfred Marek: Ubohý křesťan hledí, jak umírá solidarita… Salve 30, 2020, č. 1, s. 13–29.

WIŚNIEWSKI Ludwik: Do jaké církve přijede papež? Salve 30, 2020, č. 1, s. 69–78.

EDICE:

WEILOVÁ Simone: Duchovní autobiografie. Salve 30, 2020, č. 2, s. 133–148.

WHITE Victor: Dogma a duševní zdraví. Salve 30, 2020, č. 3, s. 121–125.

WHITE Victor: Jung o Jóbovi. Salve 30, 2020, č. 3, s. 111–118.

WHITE Victor: Moderní psychologie a funkce symbolů. Salve 30, 2020, č. 3, s. 101–108.

WHITE Victor: Psychoterapie a etika. Salve 30, 2020, č. 3, s. 87–98.

WHITE Victor: Svatý Tomáš Akvinský a Jungova psychologie. Salve 30, 2020, č. 3, s. 75–84.

RECENZE:

OVEČKA Libor: [rec.] Jan Polák: Zakázané dotyky. Salve 30, 2020, č. 1, s. 132–136.

PETRÁČEK Tomáš: [rec.] Hubert Wolf. Salve 30, 2020, č. 3, s. 129–132.

ŠTICA Petr: [rec.] Konrad Hilpert: Základní otázky křesťanské etiky. Salve 30, 2020, č. 1, s. 127–131.

VOPŘADA David: [rec.] Kyrillos z Jeruzaléma: Katecheze. Salve 30, 2020, č. 4, s. 171–173.