Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

JERUZALÉMSKÁ BIBLICKÁ ŠKOLA – 3/2009

Editorial

Tomáš Petráček
Pravda se nemá čeho bát
Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy

Marie-Joseph Lagrange OP
Vzpomínky na Svatou zemi

Pavel Jäger – Lukáš Nosek – Tomáš Petráček
Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy

Benedikt R. Hajas OP
Roland Étienne Guérin de Vaux OP (1903-1971)

Je dobře, že je překladů víc
Rozhovor o českém překladu Jeruzalémské Bible

Olivier-Thomas Venard OP
Vydávání Bible v Jeruzalémské biblické škole

Kalendárium Jeruzalémské biblické školy

Příprava české Jeruzalémské Bible v datech

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Číslo ke stažení (*.pdf)

Obálka ke stažení (*.pdf)