KNĚŽSTVÍ 2/2010

Editorial 

Jaroslav Brož
Biblické základy kněžství

Tomáš Petráček
Kněžství, kněží a dějiny
Několik poznámek k proměnám forem kněžského života v moderní době

Kde nacházejí svůj vzor a motivaci současní kněží?
V anketě odpovídá P. Brož, T. Dostatni OP, D. Duka OP, Š. Filip OP, B. Hajas OP,
bratr Jáchym OCSO, P. V. Kohut OCD, B. Mohelník OP, T. Petráček,
T. Pospíšil OP, J. Regner SJ, A.-P. Rethmann

Matthew Levering
Kristus kněz
Prohloubení 22. otázky třetí části Summy Theologiae

Benedikt Mohelník OP
Vztah obecného a služebného kněžství

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Doktrinální základy kněžské spirituality

Přiznávám, že ne vždy postupuji lege artis
Rozhovor s Adamem Bonieckým

Adriena Šimotová
Prostrace. Instalace kresebného objektu v presbytáři Nejsv. Salvátora

Recenze

English Summary