Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

KNĚŽSTVÍ 2/2010

Editorial 

Jaroslav Brož
Biblické základy kněžství

Tomáš Petráček
Kněžství, kněží a dějiny
Několik poznámek k proměnám forem kněžského života v moderní době

Kde nacházejí svůj vzor a motivaci současní kněží?
V anketě odpovídá P. Brož, T. Dostatni OP, D. Duka OP, Š. Filip OP, B. Hajas OP,
bratr Jáchym OCSO, P. V. Kohut OCD, B. Mohelník OP, T. Petráček,
T. Pospíšil OP, J. Regner SJ, A.-P. Rethmann

Matthew Levering
Kristus kněz
Prohloubení 22. otázky třetí části Summy Theologiae

Benedikt Mohelník OP
Vztah obecného a služebného kněžství

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Doktrinální základy kněžské spirituality

Přiznávám, že ne vždy postupuji lege artis
Rozhovor s Adamem Bonieckým

Adriena Šimotová
Prostrace. Instalace kresebného objektu v presbytáři Nejsv. Salvátora

Recenze

English Summary