KOLUMBA 2/2011

Editorial

Církev jako nositelka uměni dnes
Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem

Kolumba – Muzeum jako estetická laboratoř
Rozhovor se Stefanem Krausem

Friedhelm Mennekes SJ
Jiný pohled
Umění v kolínské sbírce Kolumba

Friedhelm Mennekes SJ
Prostor mého dechu: východní věž v kolínské Kolumbě

Vybraná díla Kolumby

Kdyby se uskutečnilo všechno, co jsem plánoval, nebyl bych tak šťastný
Rozhovor s architektem Peterem Zumthorem

Peter Zumthor
Novostavba arcibiskupského diecézního muzea
Myšlenky k návrhu

Stefan Kraus
Estetický okamžik – Pokus popsat okamžik beze slov

Tomáš Halík
Okamžik víry

Kolumba – časový přehled

Recenze a anotace

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)