Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

KOLUMBA 2/2011

Editorial

Církev jako nositelka uměni dnes
Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem

Kolumba – Muzeum jako estetická laboratoř
Rozhovor se Stefanem Krausem

Friedhelm Mennekes SJ
Jiný pohled
Umění v kolínské sbírce Kolumba

Friedhelm Mennekes SJ
Prostor mého dechu: východní věž v kolínské Kolumbě

Vybraná díla Kolumby

Kdyby se uskutečnilo všechno, co jsem plánoval, nebyl bych tak šťastný
Rozhovor s architektem Peterem Zumthorem

Peter Zumthor
Novostavba arcibiskupského diecézního muzea
Myšlenky k návrhu

Stefan Kraus
Estetický okamžik – Pokus popsat okamžik beze slov

Tomáš Halík
Okamžik víry

Kolumba – časový přehled

Recenze a anotace

English Summary

Obálka ke stažení (.jpg)