Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

KŘESŤANSTVÍ A FILOZOFIE – 2/2009

Editorial

Karel Šprunk
Dějiny pojmu „křesťanská filozofie“

Křesťanská filozofie?
T. Halík, L. Hejdánek, L. Karfíková, e. Kohák, T. Machula, J. Sokol, S. Sousedík

Klaus Müller
Spolu se přít – od sebe se učit
Filozofie a křesťanská skutečnost

Vlastimil Vohánka – Daniel D. Novotný
Současná křesťanská filozofie v USA a Velké Británii
Dojmy a postřehy

Alvin Plantinga
Rada křesťanským filozofům

Gregor Buβ
„Hlad po transcendenci“
Křesťanský pohled Charlese Taylora na sekulární věk

Karel Šprunk
Co znamená být katolickým filozofem

Klára Jelínková – Norbert Schmidt
Studánky Václava Ciglera v kostele Nejsv, Salvátora
Popeleční středa – Vzkříšení 2009

Recenze

English Summary

číslo ke stažení (*.pdf)