Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

KŘESŤANSTVÍ NA NILU – 2/2003

Editorial

Otto F. Meinardus
Wádí Raján: nová generace poustevníků

Viola Pargačová
Koptské mnišství dnes

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Věroučná jednání mezi katolickou církví a východními církvemi, které nepřijaly Efeský nebo Chalcedonský koncil

Marian Zawada OCD
Étos pouště

Novozákonní apokryf Skutek Petrův

Wincenty Myszor
Přehled koptské patristické literatury

Marek Starowieyski
Přehled etiopské patristické literatury

Václav Remedius Prutný OFM
Misionářem u pramenů Nilu

Kapka na rozpáleném kameni
Rozhovor s Erwinem Josefem Enderem o křesťanství v Súdánu

Mnišský život v Africe
Rozhovor s Alcuinem Nyrendou OSB z Tanzanie

Recenze

English Summary