KŘESŤANSTVÍ NA NILU – 2/2003

Editorial

Otto F. Meinardus
Wádí Raján: nová generace poustevníků

Viola Pargačová
Koptské mnišství dnes

Ctirad Václav Pospíšil OFM
Věroučná jednání mezi katolickou církví a východními církvemi, které nepřijaly Efeský nebo Chalcedonský koncil

Marian Zawada OCD
Étos pouště

Novozákonní apokryf Skutek Petrův

Wincenty Myszor
Přehled koptské patristické literatury

Marek Starowieyski
Přehled etiopské patristické literatury

Václav Remedius Prutný OFM
Misionářem u pramenů Nilu

Kapka na rozpáleném kameni
Rozhovor s Erwinem Josefem Enderem o křesťanství v Súdánu

Mnišský život v Africe
Rozhovor s Alcuinem Nyrendou OSB z Tanzanie

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)