Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

LITURGIE A LITURGIKA – 1/2016

Editorial

Juan Javier Flores Arcas OSB
Jak dělat liturgickou teologii

Enrico Mazza
Lex orandi a lex credendi: co nám mohou říci o lex agendi nebo lex vivendi?
K teologii křesťanského kultu

Romano Guardini
Kultický akt a současný úkol liturgického vzdělávání
Anketa nad Guardiniho dopisem (V. Ventura, br. M.-Jáchym, A. Guggenheim, G. Buß)

Radek Tichý
Co znamená tento obřad?
Svaté přijímání na Západě a porozumění liturgii

Robert Sarah – Andrea Grillo
Aktuální polemika o liturgii

Ondřej Koupil – Jan Šlégr
Reedice Českého misálu: zpráva o vydání v roce 2015

Benedikt Kranemann
Otevřenost pro „plachou zbožnost“
Nové křesťanské rituály v nábožensky pluralitní společnosti

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)