LITURGIE A LITURGIKA – 1/2016

Editorial

Juan Javier Flores Arcas OSB
Jak dělat liturgickou teologii

Enrico Mazza
Lex orandi a lex credendi: co nám mohou říci o lex agendi nebo lex vivendi?
K teologii křesťanského kultu

Romano Guardini
Kultický akt a současný úkol liturgického vzdělávání
Anketa nad Guardiniho dopisem (V. Ventura, br. M.-Jáchym, A. Guggenheim, G. Buß)

Radek Tichý
Co znamená tento obřad?
Svaté přijímání na Západě a porozumění liturgii

Robert Sarah – Andrea Grillo
Aktuální polemika o liturgii

Ondřej Koupil – Jan Šlégr
Reedice Českého misálu: zpráva o vydání v roce 2015

Benedikt Kranemann
Otevřenost pro „plachou zbožnost“
Nové křesťanské rituály v nábožensky pluralitní společnosti

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.jpg)