Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

M.-D. CHENU: PŘEDCHŮDCE KONCILU – 4/2014

Editorial

Christian Bauer
Změna místa teologie?
Význam M.-D. Chenuho pro praktickou teologii

Janette Gray RSM
M.-D. Chenu a škola Le Saulchoir
Jeden z proudů katolické obnovy

Měl jsem víru v Boží slovo
Rozhovor s M.-D. Chenum

Claude Geffré OP
Teologie vtělení a teologie znamení doby v myšlení otce Chenuho

M.-D. Chenu, teolog koncilu
Rozhovor s Albertem Mellonim

Petr Štica
Impulzy M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální etice

Martin Vaňáč
Po stopách M.-D. Chenuho v Čechách

Kalendárium M.-D. Chenuho

Norbert Schmidt
ÜBERRAUM

Recenze

English Summary

Obálka je stažení (*.jpg)