M.-D. CHENU: PŘEDCHŮDCE KONCILU – 4/2014

Editorial

Christian Bauer
Změna místa teologie?
Význam M.-D. Chenuho pro praktickou teologii

Janette Gray RSM
M.-D. Chenu a škola Le Saulchoir
Jeden z proudů katolické obnovy

Měl jsem víru v Boží slovo
Rozhovor s M.-D. Chenum

Claude Geffré OP
Teologie vtělení a teologie znamení doby v myšlení otce Chenuho

M.-D. Chenu, teolog koncilu
Rozhovor s Albertem Mellonim

Petr Štica
Impulzy M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální etice

Martin Vaňáč
Po stopách M.-D. Chenuho v Čechách

Kalendárium M.-D. Chenuho

Norbert Schmidt
ÜBERRAUM

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)