Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

MIGRACE A INTEGRACE – 1/2004

Editorial

Cizinec, který je v tvých branách (Lv 19,34)
rozhovor s J. Voßem

Miloslav kardinál Vlk
Migrace v České republice a ve východní Evropě
výzva pro církev a společnost

Albert-Peter Rethmann
Kdo patří k nám?
Etické aspekty přijímání a integrace přistěhovalců

Tomáš Chudý
Přijímání druhého u Emmanuela Lévinase

Johann Baptist Metz
Křesťanství a cizinci
Perspektivy multikulturního náboženství

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Nezapomínejte na pohostinnost (Žid 13,2)
Teologická a duchovní východiska jedné křesťanské ctnosti

Albert-Peter Rethmann
Počátky etiky migrace
Francisco de Vitoria OP a Salamanská škola

Obnovená pastorace migrantů a uprchlíků
závěrečný dokument 5. světového kongresu
o pastorační péči migrantů a uprchlíků

Komentář k obrazovému doprovodu Francisca Correa

Recenze

English Summary

číslo ke stažení (*.pdf)

obálka ke stažení (*.pdf)