MIGRACE A INTEGRACE – 1/2004

Editorial

Cizinec, který je v tvých branách (Lv 19,34)
rozhovor s J. Voßem

Miloslav kardinál Vlk
Migrace v České republice a ve východní Evropě
výzva pro církev a společnost

Albert-Peter Rethmann
Kdo patří k nám?
Etické aspekty přijímání a integrace přistěhovalců

Tomáš Chudý
Přijímání druhého u Emmanuela Lévinase

Johann Baptist Metz
Křesťanství a cizinci
Perspektivy multikulturního náboženství

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Nezapomínejte na pohostinnost (Žid 13,2)
Teologická a duchovní východiska jedné křesťanské ctnosti

Albert-Peter Rethmann
Počátky etiky migrace
Francisco de Vitoria OP a Salamanská škola

Obnovená pastorace migrantů a uprchlíků
závěrečný dokument 5. světového kongresu
o pastorační péči migrantů a uprchlíků

Komentář k obrazovému doprovodu Francisca Correa

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)