MISIE 3–4/2010

Editorial 

Karl kardinál Lehmann
Obrácení k životu pro všechny
Původ a dosah základní misijní dimenze křesťanské víry

Albert-Peter Rethmann
Hlásání evangelia jako dialog
Křesťanské pojetí misie v pluralitní společnosti

Markus Luber SJ
Misie v napětí mezi náboženstvím a kulturou

Michael Sievernich SJ
Může hřích ospravedlnit válku?
Francisco de Vitoria OP a jeho příspěvek k mezinárodnímu právu

Paul Oberholzer SJ
Jezuité v Říši středu
Jak první Evropané novověku vstoupili do Číny a vyrovnali se s konfucianismem

Kdo se vzpírá politice státu, ten je „harmonizován“
Rozhovor o čínské církvi a misii

Emeka Vernantius Ndukaihe
Jméno: Vědomý hodnotový klíč k identitě člověka – hlas z Afriky

Ludvík Grundman OP
Tak (se u)kažte!
Z misií v Litoměřicích a Moulleau

Philip Jenkins
Příští křesťanství

Recenze

English Summary