Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

MISIE 3–4/2010

Editorial 

Karl kardinál Lehmann
Obrácení k životu pro všechny
Původ a dosah základní misijní dimenze křesťanské víry

Albert-Peter Rethmann
Hlásání evangelia jako dialog
Křesťanské pojetí misie v pluralitní společnosti

Markus Luber SJ
Misie v napětí mezi náboženstvím a kulturou

Michael Sievernich SJ
Může hřích ospravedlnit válku?
Francisco de Vitoria OP a jeho příspěvek k mezinárodnímu právu

Paul Oberholzer SJ
Jezuité v Říši středu
Jak první Evropané novověku vstoupili do Číny a vyrovnali se s konfucianismem

Kdo se vzpírá politice státu, ten je „harmonizován“
Rozhovor o čínské církvi a misii

Emeka Vernantius Ndukaihe
Jméno: Vědomý hodnotový klíč k identitě člověka – hlas z Afriky

Ludvík Grundman OP
Tak (se u)kažte!
Z misií v Litoměřicích a Moulleau

Philip Jenkins
Příští křesťanství

Recenze

English Summary