Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

MNIŠSTVÍ – 1/2006

Editorial

Jiří Pavlík
Hodnocení vzdělání v literatuře počátků egyptského mnišství

Anselm Pavel Skřivánek OSB
Počátky benediktinských klášterů v českých zemí

Exordium Parvum
O počátcích kláštera v Cîteaux

Bůh je svobodný, může nás zaskočit
Rozhovor s Domem Patrikem, opatem kláštera Sept-Fons

Maria Assumpta Schenklová OCist
Ženská mystika v německém středověku

Alexius Vandrovec OSB
Abatyše s kvazibiskupskou jurisdikcí

Tomáš Petráček
Proč a jak vznikají řeholní řády?

Norbert Schmidt
Hora mnichů

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

číslo ke stažení (*.pdf)