MNIŠSTVÍ – 1/2006

Editorial

Jiří Pavlík
Hodnocení vzdělání v literatuře počátků egyptského mnišství

Anselm Pavel Skřivánek OSB
Počátky benediktinských klášterů v českých zemí

Exordium Parvum
O počátcích kláštera v Cîteaux

Bůh je svobodný, může nás zaskočit
Rozhovor s Domem Patrikem, opatem kláštera Sept-Fons

Maria Assumpta Schenklová OCist
Ženská mystika v německém středověku

Alexius Vandrovec OSB
Abatyše s kvazibiskupskou jurisdikcí

Tomáš Petráček
Proč a jak vznikají řeholní řády?

Norbert Schmidt
Hora mnichů

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)