NÁSTUPCI SV. DOMINIKA 3/21

Editorial

Bruno Cadoré OP
Svatost sv. Dominika, světlo pro Řád kazatelů
List magistra řádu k vyhlášení jubilea Dies natalis

Gianni Festa OP
Svatý Dominik, otec dominikánské rodiny
(Caleruega, kolem roku 1174 – Boloňa, 6. srpna 1221)

Gabriel Hunčaga OP
Humbert z Romans

Viliam Štefan Dóci OP
Obraz sv. Dominika v listech magistrů dominikánského řádu
Od Ludwiga Theisslinga OP (1916–1926) po Bruna Cadoré OP (2010–2019)

Nástupci sv. Dominika druhé poloviny 20. století
Aniceto Fernández OP, Vincent de Couesnongle OP, Damian Byrne OP, Timothy Radcliffe OP

Oldřich Selucký
Tvář toho druhého na rubu světa
Portrét Bruna Cadoré OP

Být kazateli Boží milosti
Rozhovor s magistrem řádu Gerardem Timonerem OP

Eleonora Tioli – Gianni Festa OP
U stolu se sv. Dominikem
Nejstarší obraz sv. Dominika v Boloni v kostele Panny Marie z Mascarelly

Papež František
Dopis bratru Gerardu Františkovi Timonerovi OP, generálnímu magistru Řádu bratří kazatelů

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka ke stažení .pdf