3/2021 Legenda k obrazovému doprovodu

Fotografie doprovázející toto číslo Salve zachycují průběh generální kapituly Řádu bratří kazatelů, která se slavila v létě 2019 v Bien Hoa ve Vietnamu. Provinciálové všech dominikánských provincií z celého světa doprovázení jedním či více zvolenými zástupci za každou provincii zvolili současného nástupce sv. Dominika, jímž se stal Gerard Francisco Parco Timoner III, bratr pocházející z Filipín. Je to první magistr řádu původem z Asie. Volební období magistra trvá devět let. Během této doby se po třech letech sejde kapitula složená z volených zástupců provincií a za další tři roky kapitula složená z provinciálů. Kapitula se koná pokaždé na jiném místě a trvá několik týdnů. Pro každou provincii, kde se kapitula koná, je to čestný a zároveň mimořádně náročný úkol. Všech účastníků kapituly, včetně např. tlumočníků, bývá okolo 120. Nejbližší kapitula bude v roce 2022 v Mexiku.

Ve struktuře řízení dominikánského řádu zaujímá generální kapitula nejvyšší místo a jsou jí podřízeni všichni bratři včetně magistra. Ve vnitřním životě řádu je to vždy významná a také slavnostní událost. Jednání jsou intenzivní a často dlouhá. Velmi důležitou stránkou kapituly je už samotný fakt, že se na několik týdnů setkají bratři skutečně z celého světa, společně slaví liturgii, rozjímají Boží slovo, hledají způsoby, jak žít apoštolské charizma sv. Dominika v současném světě. Mimořádně obohacující je vnímat na základě zkušeností a svědectví bratří, kteří žijí a působí v různorodých podmínkách všech koutů světa, bohatství forem, v nichž se projevuje jediné sdílené charizma řádu. Díky generální kapitule řád zakouší svou celosvětovou dimenzi, která se následně promítá do jednotlivých provincií, a dokonce do působení jednotlivých klášterů řádu. Kapitula vytváří příležitosti pro setkání bratří s ostatními členy dominikánské rodiny z pořádající země. Přestože ve Vietnamu stále drží moc komunistický režim, který působení řádu omezuje, dominikánská rodina je zde rozvětvená a početná. Vedle množství sester dominikánek (viz Salve 4/16, s. 131) náleží k řádu asi 160 tisíc dominikánských laiků.

Průběh kapituly zachytil bratr Javier Abanto Silva, pohlížející na nás z vedlejší stránky, se svým týmem. Z téměř nepřeberného množství fotografií jsme mohli pro naše číslo vybrat jen několik z nich. Věříme, že se díky nim necháte vtáhnout do bratrské atmosféry jedné dominikánské generální kapituly.

Benedikt Mohelník OP

Javier Abanto Silva OP (* 1974) pochází z Peru, kde studoval žurnalistiku a multimediální komunikaci. Poté získal licenciát z pastorální teologie v Kolumbii. Nyní studuje institucionální komunikaci a digitální marketing v Itálii. V roce 1997 vstoupil do dominikánského řádu, v roce 2011 byl vysvěcen na kněze. Dvanáct let řídil vzdělávací rozhlasové stanice Řádu kazatelů v Peru (Radio Santo Domingo v Chimbote a Radio Santa Rosa v Limě). Od roku 2018 je generálním promotorem řádu pro sociální komunikaci. 

Kontakt: media@curia.op.org

Fotografie stolu z Mascarelly

Autorem fotografie stolu z Mascarelly (s. 138, 152, obálka) je Antonio Vigarani. Za její laskavé zprostředkování děkujeme paní Eleonoře Tioli, spoluautorce článku U stolu se sv. Dominikem.