OBAVY V CÍRKVI – 1/2017

Editorial

Antoine Guggenheim
Lidskost strachu

Jaroslav Šebek
Církev ve veřejném prostoru ve zmatené době

Martin Vaňáč
Obavy a starosti pražského arcibiskupství ve svatém roce milosrdenství

Rozhovor o situaci kněží v Čechách

Benedikt Mohelník OP
Obavy z církevních restitucí

Dom Samuel
„Já jsem to, nebojte se!“

Radek Tichý
Uvádění liturgických příběhů na pravou míru

Lukáš Nosek
Tu es, ergo sum!
Výzva české církvi pro její iracionální strach z migrace

Norbert Schmidt
Rozepsaná bilance
Poznámky ke vztahu církve a kultury

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

Obálka ke stažení