Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

OBAVY V CÍRKVI – 1/2017

Editorial

Antoine Guggenheim
Lidskost strachu

Jaroslav Šebek
Církev ve veřejném prostoru ve zmatené době

Martin Vaňáč
Obavy a starosti pražského arcibiskupství ve svatém roce milosrdenství

Rozhovor o situaci kněží v Čechách

Benedikt Mohelník OP
Obavy z církevních restitucí

Dom Samuel
„Já jsem to, nebojte se!“

Radek Tichý
Uvádění liturgických příběhů na pravou míru

Lukáš Nosek
Tu es, ergo sum!
Výzva české církvi pro její iracionální strach z migrace

Norbert Schmidt
Rozepsaná bilance
Poznámky ke vztahu církve a kultury

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze a anotace

English Summary

Obálka ke stažení