OD ČLOVĚKA K ČLOVĚKU – 1/2015

Jan Hojda
Služba jako cesta
Místo editorialu

Tomáš Machula
Význam milosrdenství pro pojetí člověka

Michal Opatrný
Povolání sociálního pracovníka a jeho klienta být člověkem

Ctirad V. Pospíšil
Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti
Hledání nových cest „Teologie služby“

Jakub Sirovátka
Služba jako odpověď na etický nárok druhého člověka

František Burda
Metasociální pozadí kulturního fenoménu služby

Lucie Kolářová
„Od hříšníka k hříšníku“

Jana Karlová
Služba jako archetypický dotyk symbolického světa

Jan Bierhanzl
Myslet pro druhého
Yves Aulas a Emmanuel Levinas

Petr Mikoška
Freud, Rogers a nesvobodný klient

Helena Tampierová
Literatura jako služba

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka je stažení (*.jpg)