Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

OD ČLOVĚKA K ČLOVĚKU – 1/2015

Jan Hojda
Služba jako cesta
Místo editorialu

Tomáš Machula
Význam milosrdenství pro pojetí člověka

Michal Opatrný
Povolání sociálního pracovníka a jeho klienta být člověkem

Ctirad V. Pospíšil
Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti
Hledání nových cest „Teologie služby“

Jakub Sirovátka
Služba jako odpověď na etický nárok druhého člověka

František Burda
Metasociální pozadí kulturního fenoménu služby

Lucie Kolářová
„Od hříšníka k hříšníku“

Jana Karlová
Služba jako archetypický dotyk symbolického světa

Jan Bierhanzl
Myslet pro druhého
Yves Aulas a Emmanuel Levinas

Petr Mikoška
Freud, Rogers a nesvobodný klient

Helena Tampierová
Literatura jako služba

Legenda k obrazovému doprovodu

English Summary

Obálka je stažení (*.jpg)