LEGENDA K OBRAZOVÉMU DOPROVODU – 1/2015

Toto číslo Salve s podtitulem „od člověka k člověku“ doprovází výběr z obsáhlého souboru dokumentárních fotografií Františka Nárovce ze života i posledních hodin starých kněží v Kněžském domově v Suchém Vrbném. Soubor byl poprvé vystaven v listopadu 2014 v nově opraveném Studentském kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích.

Kněžský́ domov založil českobudějovický́ biskup Antonín Liška. Byl dokončen na sklonku druhého tisíciletí. Dům je určený pro starší a nemocné kněze, kteří již nemohou vykonávat svou kněžskou činnost samostatně na faře. Biskup Liška chtěl, „aby kněží, kteří svůj život zasvětili službě pro naši diecézi, nemuseli v závěru svého života odejít mimo diecézi, ale mohli se naopak vrátit do jejího centra a zde si v klidném prostředí odpočinout a modlit se jak za naši diecézi, tak za nový kněžský́ a řeholní dorost pro ni.“ (http://www.bcb.cz/Dieceze/Knezsky-domov)

Na fotografiích, jak jistě mnozí poznají, jsou zachyceny výrazné postavy českobudějovické diecéze jako emeritní diecézní biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap, † P. František Paroubek, † P. Václav Klíma, P. Josef Xaver Kobza, CFSsS, † P. Ferdinand Kondrys, † P. Adolf Kubeš, P. Pavel Kubů, † P. František Pich, † P. František Uhlíř a † Mons. Karel Fořt. Závěrečné fotografie zachycují právě poslední rozloučení s tímto široce oblíbeným pastýřem.

 

František Nárovec (* 1954) absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor polygrafie a Institut tvůrčí fotografie při FPS Slezské univerzity v Opavě. Působí jako jednatel, grafik a fotograf Reklamní agentury eF, České Budějovice. Společně se svou ženou Eliškou Štěpánovou provozuje vlastní galerii a literární kavárnu Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. Ve volné tvorbě se věnuje subjektivní fotografii a sociálnímu dokumentu. Žije v Rudolfově u Českých Budějovic.