PAPEŽOVÉ A KONCIL 4/2013

Editorial

Tomáš Petráček
Svatí papežové v nesvatém světě
K debatě o roli a proměnách papežské služby v moderní době

David Vopřada
Autorita koncilů starověké církve

Tomáš Petráček
Odvaha a odpovědnost
Papežové a druhý vatikánský koncil

Anketa: Papežové a koncil
(M. Vlk, J. Meisner, K. Skalický, W. Bretschneider, H. Bortnowska, F. X. Halas, B. T. Viviano, J. Rybář, M. Sievernich)

Radek Martinek
Nad knížaty a králi?
Změna vizuálního obrazu papežství po II. vatikánském koncilu

Radek Tichý
Annibale Bugnini a obnova liturgie

Martin Kočí
Cuius concilium? Quae reformatio?
Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)